Her skal Statnett i gang med Rogalands første fossilfrie anleggsplass våren 2020
Her skal Statnett i gang med Rogalands første fossilfrie anleggsplass våren 2020

- Vi vil jobbe for at fossilfrie anleggsplasser på sikt kan bli standarden for oss

Statnett forventer å spare 2000 tonn CO2-utslipp på anleggsplassen for ny transformatorstasjon i Sør-Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Statnett forteller i en pressemelding at de reduserer klimaavtrykket i det de beskriver som Rogalands første fossilfrie anleggsplass.

Ved å bytte til fossilfri biodiesel, anslås det at miljøet spares for ca. 2000 tonn CO2 på grunn- og byggarbeidene til Statnetts nye transformatorstasjon i Sør-Rogaland.

- Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger

Elisabeth Vike Vardheim

- Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger. Vi vil jobbe for at fossilfrie anleggsplasser på sikt kan bli standarden for oss, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg i Statnett.

Anleggsarbeidet på Statnetts nye Fagrafjell transformatorstasjon skal være fossilfritt. Det betyr at alle maskiner og kjøretøy som benyttes inne på stasjonstomten og innenfor anleggsgjerdet, har krav til hvilket drivstoff som blir brukt.

Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på biodiesel uten palmeolje.

For at flere fossilfrie anleggsplasser skal se dagens lys, må byggherren stille krav til dette i sine fremtidige anbudsutlysninger. Det koster litt mer, og Statnett forteller blant annet at det å bytte fra ordinær diesel til biodiesel har en merkostnad på ca. 4 kroner per liter.

Det er veldig bra at Statnett går foran og bruker sin innkjøpsmakt til å fremme klimavennlig anleggsarbeid

Jenny Kosberg Skagestad

- Det er veldig bra at Statnett går foran og bruker sin innkjøpsmakt til å fremme klimavennlig anleggsarbeid. Anleggsmaskiner som bruker fossil diesel har store klimagassutslipp, men dette gikk lenge under radaren i klimaarbeidet, sier Jenny Kosberg Skagestad, rådgiver for transport i Miljøstiftelsen ZERO.

Stangeland maskin er første entreprenør ute på tomta, som ligger på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. De har fått kontrakten med grunnarbeidene og har gjort et estimat som sier at man vil spare miljøet for ca. 2000 tonn CO2 på det arbeidet de skal gjøre på Fagrafjell. I tillegg kommer besparelsene fra H&MV engineering, som har ansvaret for elektromontasjen på transformatorstasjonen. Grunnarbeidene er planlagt å starte våren 2020, og elektromontasjen høst 2021.

Anleggsbransjen står for 570.000 tonn CO2-utslipp i Norge, dvs. ca. 1 prosent av CO2-utslippene nasjonalt. Regjeringens klimamelding fra 2017 sier at innenlandske utslippskutt fram mot 2030 skal være på 20-25 millioner tonn.

Fagrafjell transformatorstasjon legger til rette for den videre utviklingen av kraftledningsnettet i Sør-Rogaland, og stasjonen er en del av Lyse-Fagrafjell prosjektet.

Bakgrunn for Lyse-Fagrafjell er at de to sentralnettsledningene som forsyner regionen i dag har begrenset kapasitet og vil dermed ikke ha nok kapasitet til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen.