Klimaforskere påpeker at "business as usual"-scenarioet forutsetter et femdoblet forbruk av kull

- RCP 8.5 var ment som en utforskning av en usannsynlig høyrisiko fremtid, men den har blitt utbredt brukt av eksperter, politikere og media som noe helt annet.

Publisert

Selv om klimakrisen generelt sett anerkjennes som vår tids største utfordring, er ikke klimarapportene fra IPCC så lett tilgjengelige for folk flest. Klimaforskning er et svært omfattende felt, og det er mange forskere som jobber på kryss og tvers med mange forskjellige problemstillinger knyttet til utfordringene.

Klimamodeller utgjør noe av det viktigste arbeidet med å finne ut hvordan verden påvirkes av klimautslippene, men disse modellene kan ikke med sikkerhet fastslå nøyaktig hvordan utviklingen blir.

De kan imidlertid vise forskjellige scenarioer for hvordan utslippene kan påvirke CO2-konsentrasjonen i atomsfæren, og dette kan brukes til å beregne hvor mye verdens gjennomsnittstemperatur vil øke.

I den femte Assessment-rapporten (AR5) som ble lagt frem i 2014 la IPCC frem fire såkalte Representative Concentration Pathway (RCP) som viser hvordan CO2-konsentrasjonen i atmosfæren kan øke i årene fremover. De legger alle opp til at CO2-utslippene når en topp på et tidspunkt, for så å falle markant.

  • RCP2.6: Utslippstoppen nås mellom 2000 og 2010
  • RCP4.5: Utslippstoppen nås rundt 2040
  • RCP6.0: Utslippstoppen nås rundt 2080
  • RCP8.5: Utslippene fortsetter å øke hele veien
Animert_CO2PPM2100_linechart.gif

Selv om det er fire forskjellige RCP-baner som presenteres av IPCC, så er det RCP8.5 som har blitt lagt til grunn som "business as usual"-scenarioet.

Det vil si at dette scenarioet som regel legges til grunn når forskere, politikere og pressen skriver eller snakker om klimaendringene og hva som vil skje med klimaet vårt fremover fremover.

Blant klimaforskere og diverse bransjeprofiler innen klima og fornybar energi har det over de siste ukene vokst frem en kritikk av denne bruken av RCP8.5 som "business as usual"-scenario.

Animert_CO2PPM_linechart1c4f1773f60b4623.gif

En av de som har vært mest markant i dette ordskiftet er Glen Peters. Han jobber som forskningsdirektør ved det norske CICERO-senteret for internasjonal klimaforskning.

Sammen med Zeke Hausfather fra Breaktrhough Institutt i California i USA har han skrevet en artikkel om RCP8.5 i prestisjemagasinet Nature.

- RCP 8.5 var ment som en utforskning av en usannsynlig høyrisiko fremtid, men den har blitt utbredt brukt av eksperter, politikere og media som noe helt annet: «Et business as usual»-utfall, skriver forskerne.

De påpeker at RCP8.5 rett og slett ikke er et realistisk scenario, og viser blant annet til at det forutsetter en kraftig økning i bruken av kull.

Utslippene som må til for å nå RCP8.5 krever en femdobling i forbruket av kull

Glen Peters & Zeke Hausfather

- Utslippene som må til for å nå RCP8.5 krever en femdobling i forbruket av kull innen slutten av århundret, skriver forskerne.

Det er lite trolig ettersom kullforbruket anslås å ha nådd toppen allerede i 2013, og fordi det finnes flere estimater som anslår at det rett og slett ikke er nok kull i verden til å dekke opp et slikt forbruk.

Verdenen som beskrives i RCP8.5 blir mer og mer usannsynlig for hvert år

Glen Peters & Zeke Hausfather

- Verdenen som beskrives i RCP8.5 blir mer og mer usannsynlig for hvert år, skriver forskerne.

De viser til at en stor del av forskningslitteraturen baserer seg på at RCP8.5 er utgangspunktet, og at det er problematisk.

- Vi må slutte å presentere worst-case scenarioet som det mest sannsynlige, skriver forskerne.

Selv om de to klimaforskerne er kritiske til måten RCP8.5 fremstilles og brukes, er de klinkende klare på at det er mer enn problematisk nok at utslippene fører til en kraftig oppvarming.

- En gjennomgang av dagens politiske tiltak tilsier at verden er på vei mot omtrent tre graders oppvarming. Det er fortsatt et katastrofalt utfall, men langt unna 5 grader, skriver forskerne.

De viser også til at ønsket om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, slik IPCC skriver i sin spesialrapport fra 2018, ikke er avhengig av at man setter det opp mot en utviklingsbane som tilsier en 5 graders oppvarming.

Her kan du lese hele artikkelen hos Nature.

Debatten på Twitter kan følges her, og CICERO-forsker Glen Peters legger også hyppig ut grafer og meldinger om RCP8.5 på sin Twitter-konto her.