Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Laveste norske klimagassutslipp siden 1995

Utslippet av CO2 i Norge var i fjor på 52 millioner tonn.

Publisert

Utslippet av CO2 i Norge var i fjor på 52 millioner tonn. Det er en nedgang på 0,9 prosent fra året før. Utslippet er det laveste siden 1995.

Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 450.000 tonn CO2-ekvivalenter ifølge tall fra SSB.

Det største bidraget til nedgangen i 2018 ligger i andre kilder som inkluderer bruk av HFK-gasser. Utslipp av disse gassene hadde en samlet reduksjon i fjor på 143 tonn HFK, tilsvarende 540.000 tonn CO2-ekvivalenter.

De samlede utslippene for fjoråret er nedjustert fra tallene som ble publisert i juni i år.

Veitrafikkutslipp økte

Selv om de samlede tallene viser en nedgang fra 2017 til 2018, økte utslippet i noen sektorer.

Utslipp fra veitrafikk økte med 2,8 prosent. Det skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen dette året.

I samme periode økte også utslipp fra traktorer, anleggsmaskiner og annen motorredskap med 9,3 prosent som følge av økt bruk av anleggsdiesel. Tilsvarende var det også en økning innen innenriks sjøfart og fiske på 3 prosent på grunn av økt bruk av marine gassoljer.

De to største utslippskildene, olje- og gassutvinning og industri og bergverk, hadde en reduksjon på henholdsvis 1 og 0,5 prosent i fjor. Lavere olje- og gassproduksjon og nedgang for enkelte industriområder (jern, stål og ferrolegeringer, oljeraffineri og sementindustri) førte til dette.

Laveste siden 1995

Klimagassutslippene i 2018 var 1,1 prosent høyere enn i 1990, men 8,7 prosent lavere enn i toppåret 2007.

Fjorårets utslipp er de laveste siden 1995 og er på et lavere nivå enn før finanskrisen i 2009. Økningen fra 1990 til 2018 skyldes først og fremst utslipp fra olje- og gassutvinning som har hatt en oppgang på 73 prosent.

Også veitrafikk har økt kraftig i løpet av perioden og i fjor var utslippene 26 prosent høyere enn i 1990. Industri har hatt en utslippsreduksjon på 39 prosent fra 1990 til 2018.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS