Prisen på klimakvoter steg kraftig i 2018 for så å stabilisere seg i 2019.
Prisen på klimakvoter steg kraftig i 2018 for så å stabilisere seg i 2019.

Klimakvotene har stabilisert seg på rundt 25€ per tonn

Så langt i år ligger gjennomsnittprisen på 24,51 euro/tonn.

Publisert Sist oppdatert

Klimakvoter er er kvotene som utslippspliktig industri må kjøpe for utslippene de har av CO2. Det er en pris per tonn med CO2-utslipp.

Kvoteprisen holdt seg stabil gjennom 2019.
Kvoteprisen holdt seg stabil gjennom 2019.

Prisene lå i mange år lavt, men i 2018 steg kvoteprisene fra 5 euro opp til omtrent 25 euro per tonn. Siden har prisen ligget stabilt på dette nivået.

Gjennom 2019 holdt den seg med en gjennomsnittspris på 24,87 euro/tonn, og den holdt seg relativt stabil selv om den var nede i 18,71 og oppe i 19,79 euro på noen enkeltdager i løpet av året.

Dette prisnivået ser ut til å ha stabilisert seg også inn i 2020. Så langt i år ligger gjennomsnittprisen på 24,51 euro/tonn, og det har vært små svingninger.

Med en eurokurs som svinger rundt 10 kroner betyr det at det koster omtrent 250 kroner per tonn å slippe ut CO2.

Det er med på å presse prisen på forurensende varer slik at mer klimavennlige alternativer blir mer konkurransedyktig. For noen industrier er det i ferd med å bli en veldig dyr utgift, mens det for andre bransjer fortsatt er snakk om for små beløp til at det virkelig monner.

For norsk olje- og gassutvinning utgjør det for eksempel for lite at det på egenhånd endrer aktiviteten. Aktiviteten på norsk sokkel er imidlertid også ilagt en egen CO2-avgift på omtrent 500 kroner per tonn. Den kommer i tillegg, og dermed er den reelle utslippskostnaden omtrent tre ganger så høy som dagens pris på klimakvoter.

Det er nok til at aktørene på norsk sokkel kan regne hjem at elektrifisering av oljeplattformene lønner seg økonomisk sammenlignet med bruk av gassturbinene.

Samtidig er heller ikke denne avgiften nok til at karbonfangst- og lagring (CCS) lønner seg rent bedriftsøkonomisk. Her er dagens kostnadsnivå noe usikkert, men det antas at CCS vil komme ned på en pris rundt 1000 kroner/tonn rundt 2030.

Det er altså fire ganger dagens pris på klimakvoter, og omtrent én klimakvote mer per tonn enn det olje- og gassvirksomheten betaler på norsk sokkel i dag.

Samtidig vil et slikt prisnivå ikke være bærekraftig for andre industrier med langt lavere marginer på produktene de leverer.