- Vi har ingen tid å miste, sier forskningstopp

Publisert

Teknologisenteret på Mongstad får fortsette driften fram til 2020, kunngjør regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Den siste tida har Gassnova vært i forhandlinger med Statoil og Shell om driften ved Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Den nåværende avtalen for drift utløper i august i år, skriver NTB.

I tillegg til Statoil og Shell har Total nå undertegnet en intensjonsavtale om å bli med på samarbeidet.

-  TCM er en bærebjelke i regjeringens strategi for CO2-håndtering. Vi legger nå et godt fundament for videre drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Den planlagte videreføringen av senteret til 2020 krever samtykke fra Stortinget og EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Nils Røkke, direktør for bærekraft i Sintef har nylig blitt utnevnt til å lede EERA, energiforskningsalliansen som består av 175 forskningsinstitutt og -aktører i Europa.

- Dette er positivt og gir mulighet for uttesting av ulike solventer og systemer på nøytral grunn og for ulike typiske røykgasskonsentrasjoner. Vi ser positivt på dette i forhold også i forhold til vårt testanlegg på Tiller hvor man kan gjøre screening tester før tester i større skala på TCM, forteller Nils Røkke til enerWE. 

- Hvor lang tid har industrien på seg for å bevise at dette er veien å gå?

- Vi har ingen tid å miste på å ta i bruk CCS, CCS er i drift mange steder i verden og vi trenger mange leverandører og systemer for CSS.

-  Hva er de største utfordringene som gjør at dette kan mislykkes?

- Det har vi ikke råd til - hverken økonomisk eller i en klimasammenheng.

Les også: