Animert_CO2-personutslipp.gif

Så store er landenes CO2-utslipp per innbygger

Norge har gått fra å være best til dårligst i Skandinavia.

Publisert

Denne uken arrangeres klimatoppmøtet COP25 i Madrid. Der skal verdens toppledere forsøke å bli enige om blant annet hvordan kjøp og salg av klimakvoter skal bokføres i hvert enkelt lands klimaregnskap.

I den forbindelse lagde enerWE en animert graf som viser topp 10-listen over landene med høyest utslipp fra år til år. Den viste at USA dominerte utslippene i starten, men at Kina etterhvert gikk forbi og inntok en soleklar førsteplass når det gjelder totale årlige utslipp av CO2.

BarChartRace_CO2-utslipp.gif

En slik graf blir nødvendigvis noe urettferdig. Både Kina og USA er store land, og førstnevnte har mange ganger flere innbyggere enn selv USA.

enerWE har derfor forsøkt å lage en lignende graf som viser hvordan utviklingen har vært fra år til år for noen utvalgte land. Det har vi gjort med utgangspunkt i tall fra nettstedet worldometers.info. Resultatet er den animerte grafen øverst i artikkelen.

Der ser vi at USA har et gjennomgående høyere utslipp enn de andre utvalgte landene, at det har skjedd noen forandringer i Norge og de nordiske landene og at det er stor forskjell i hvordan de to store utviklingslandene India og Kina har utviklet seg når det går på antall tonn med CO2-utslipp per innbygger.

Også denne utvelgelsen har sitt snev av urettferdighet. I denne grafen vises USA frem som den store synderen, men det er ikke helt sant. Tar vi med alle landene har USA det 16. største utslippet med sine 15,5 tonn CO2-utslipp per innbygger.

  1. Qatar: 37,3 tonn/år/innbygger
  2. Montenegro: 25,9 tonn/år/innbygger
  3. Kuwait: 25,7 tonn/år/innbygger
  4. Trinidad and Tobago: 25,4 tonn/år/innbygger
  5. United Arab Emirates: 23,4 tonn/år/innbygger
  6. Oman: 19,6 tonn/år/innbygger
  7. Canada: 18,6 tonn/år/innbygger
  8. Brunei: 18,3 tonn/år/innbygger
  9. Luxembourg: 17,5 tonn/år/innbygger
  10. Bahrain: 17,2 tonn/år/innbygger

På verdensbasis er snittet 4,8 tonn CO2 per innbygger, og det må påpekes at det er godt under Norges 8,3 tonn CO2 - ifølge tallene som worldometers.info opererer med.

Det er forøvrig verdt å merke seg at Norges CO2-utslipp var lavere enn både Sverige og Danmark til å begynne med, og at vi lenge hadde lavere utslipp per innbygger enn Danmark. Nå har vi imidlertid de høyeste utslippene per innbygger av de skandinaviske landene.

Det er også interessant å sammenligne utviklingen til Kina og India. De hadde begge veldig lave utslipp per innbygger på starten av 1970 tallet, men Kina's utslipp har økt kraftig og ifølge tallene fra worldometers.info så begynner utslippene faktisk å nærme seg utslippene vi har per innbygger her i Norge.

Red. anm: Merk at grafen og tallene den baseres på kan være heftet med feil som kan forårsake unøyaktigheter. Når man regner på tall som er sammensatt på denne måten kan eventuelle små feil i datagrunnlaget fort gi relativt store utslag. Samtidig mener vi at det å presentere disse nøkkeltallene på denne måten gir et overblikksbilde som ikke er så lett tilgjengelig når man bare leser en rapport eller ser tallene i en tabell.

Powered by Labrador CMS