Dette er de norske feltene med størst CO2-utslipp

Se topp 10-listen fra 1997 og frem til 2018.

Publisert

Norge har som ambisjon at vi innen 2030 skal klare å kutte de totale klimagassutslippene med 40 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. Dette målet er en del av Paris-avtalen, og det kan bli krevende ettersom våre totale utslipp fortsatt er litt høyere enn i 1990.

I 1990 hadde Norge et totalt utslipp på 51,5 millioner tonn CO2. Av det utgjorde klimautslipp fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel 8,2 millioner tonn. I fjor utgjorde disse utslippene 14,2 millioner tonn.

Det er flere årsaker til det, og tidligere i dag publiserte enerWE en artikkel som går i dybden på hvordan utslippene har økt, hvorfor de har økt og hvordan man teller utslippene og hva som gjøres for å kutte de.

I den artikkelen tok vi for oss tallene for hele sokkelen.

For å få et lite innblikk i hvordan disse utslippene fordeler seg, har vi laget en animert graf som viser utslippene for hvert felt. Ved hjelp av data fra Miljødirektoratet har vi satt opp en oversikt som også viser utviklingen fra år til år i perioden 1997 til 2018.

BarChartRace_feltutslipp.gif

Den viser at det er relativt stabilt hvor mye de forskjellige feltene slipper ut opp mot hverandre fra år til år, men at mengden utslipp faktisk har gått ned for de største.

Største utslipp i 2018

Rank Felt Operatør CO2-utslipp
1GullfaksEquinor energy as914 240
2ÅsgardEquinor energy as855 707
3StatfjordEquinor energy as812 688
4OsebergEquinor energy as808 287
5TrollEquinor asa694 505
6EkofiskConocophillips skandinavia as629 119
7Sleipner østEquinor energy as529 478
8SnorreEquinor energy as465 328
9SkarvAker bp asa368 707
10HeidrunEquinor energy as353 582
11NorneEquinor energy as328 426
12KristinEquinor energy as326 263
13Edvard griegLundin norway as293 664
14EldfiskConocophillips skandinavia as273 644
15VisundEquinor energy as263 156
16Sleipner vestEquinor energy as260 766
17AlvheimAker bp asa228 429
18GraneEquinor energy as209 574
19UlaAker bp asa208 816
20Oseberg sørEquinor energy as195 567
21KvitebjørnEquinor energy as194 176
22DraugenOkea asa192 172
23BrageWintershall dea norge as190 422
24Gina krogEquinor energy as144 195
25KnarrA/s norske shell141 919
26BalderVår energi as140 729
27HeimdalEquinor energy as134 926
28JotunVår energi as129 645
29VeslefrikkEquinor energy as119 254
30GjøaNeptune energy norge as118 064
31Oseberg østEquinor energy as106 907
32Vår energi goliatVår energi as69 039
33Ivar aasenAker bp asa34 089
34GydaRepsol norge as32 387
35Martin lingeEquinor energy as28 453
36ValhallAker bp asa19 070
37Gullfaks sørEquinor energy as15 815
38TyrihansEquinor energy as11 410
39SnøhvitEquinor asa6 627
40TambarAker bp asa6 293
41BøylaAker bp asa6 525
42GudrunEquinor energy as3 414
43ValemonEquinor energy as3 323
44TorConocophillips skandinavia as3 020
45YmeRepsol norge as2 056
46FramEquinor asa1 267
47VargRepsol norge as1 266
48Ormen langeA/s norske shell1 226
49VigdisEquinor energy as1 136
50SygnaEquinor energy as663
51HodAker bp asa510
52MorvinEquinor energy as398
53TordisEquinor energy as354
54Statfjord nordEquinor energy as203
55EmblaConocophillips skandinavia as120
56NjordEquinor energy as92
57BrynhildLundin norway as73

Samtidig må det påpekes at denne animerte grafen kun viser total mengde utslipp. Den tar dermed ikke høyde for at det er stor forskjell på hvor mye hvert felt produserer.

En tilsvarende graf som viser hvilke felt som har høyest og lavest utslipp per produserte enhet av olje eller gass får vi komme tilbake med senere.

Tar vi en titt på tallene for fjoråret, ser vi at ingen av feltene alene har utslipp på mer enn én million tonn. Nærmest er Gullfaks med 914.240 tonn, etterfulgt av Åsgard, Statfjord og Oseberg.

Powered by Labrador CMS