Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

200.000 tonn mindre utslipp fra olje- og gassutvinningen

Totalt sett går utviklingen fortsatt i feil retning.

Publisert Sist oppdatert

I dag har SSB lagt frem oppdaterte tall for Norges totale utslipp av klimagasser. Totalt sett er det en skuffende utvikling der utslippene har økt fra 52,7 millioner tonn i 2017 til 52,9 millioner tonn i 2018. Utviklingen går altså fortsatt i feil retning.

Olje- og gassutvinningen sto for 14,5 millioner tonn av utslippene, og det utgjør 27,4 prosent av de totale utslippene. Det er 200.000 mindre enn i 2017. Noe av dette kan forklares med litt lavere produksjon i 2018 enn året før, mens noe trolig kan forklares med elektrifisering av norsk sokkel og andre tiltak.

Selv om selve utvinningen av olje og gass har redusert sine klimagassutslipp er ikke petroleumsbransjen uten skyld i de økte klimagassutslippene. Økningen skyldes i stor grad økt forbruk av petroleumsprodukter innen transportsektoren, samt anleggsbransjen.

Det tyder på at etterspørselen etter oljeprodukter fortsatt øker, og det viser at det må settes inn tiltak for å redusere forbruket av olje.

En økning i Norges total utslipp betyr at det blir enda mer krevende å snu trenden og komme ned på et nivå der vi skal ha 40 prosent av utslippene vi hadde i 1990 slik Norge har forpliktet seg til i henhold til Paris-avtalen. Da hadde Norge et totalt utslipp på 51,2 millioner tonn CO2.