Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Økte utslipp fra innenriks luftfart

Det ble sluppet ut nær 1,3 millioner tonn CO2 fra innenriks luftfart i 2018.

Publisert

CO2-utslipp fra innenriks flytrafikk økte med 3 prosent fra 2017 til 2018. Hovedårsaken var flere reisende mellom norske flyplasser, viser nye tall fra SSB.

Det ble sluppet ut nær 1,3 millioner tonn CO2 fra innenriks luftfart i 2018, opplyser SSB.

Beregningene viser at de årlige utslippene av CO2 fra innenriks luftfart stort sett har ligget mellom 1,2 og 1,3 millioner tonn siden 2010.

Samlet sett utgjorde utslippene fra innenriks luftfart i underkant av 3 prosent av de totale utslippene av CO2 fra norsk territorium i 2018.

En stor del av økningen skyldes flere passasjerer på flygninger mellom byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, skriver SSB om tallmaterialet.

Med unntak av 2014, har de beregnede utslippene av CO2 fra persontransport med fly ligget noe under 200 gram per passasjerkilometer i perioden 2010–2018.

Den estimerte økningen fra 181 til 192 gram per passasjerkilometer fra 2017 til 2018 kan til en viss grad ses i sammenheng med at mye av passasjerøkningen det siste året har kommet på kortere ruter med en større del av flygningen knyttet til landings- og avgangsfasen, ifølge SSB.

(©NTB)