- CO2 kan ikke være hovedårsaken til klimaendringene

Publisert

Fysikeren Stein Bergsmark ble rådet til å pensjonere seg før han kunne publisere sin kontroversielle rapport.

Fysikeren Stein Bergsmark har brukt fritiden sin de siste tre årene på et privat forskningsprosjekt, der resultatene tyder på at klimaendringene ikke er menneskeskapt. Teorien er stikk i strid med samfunnets etablerte sannhet, og forskningen som FNs klimapanel jobber ut ifra. Prosjektet har hittil resultert i en rapport og en forelesning.

- Jeg har flere ganger blitt beskyldt for å være kjøpt og betalt av oljebransjen. Men det er som oftest av personer som blir betalt for å forske  på at klimaendringene skal være menneskeskapt, sier Bergsmark til enerWE.

Vi møtte Stein Bergsmark og kona i Oslo, i forbindelse med en forelesning han skulle holde på Universitetet i Oslo. Han hadde ingen forventninger om stappfull sal.

Leder for fornybar energi-studier

Før fysikeren nylig pensjonerte seg var han koordinator for fornybar energi-studiene på Universitetet i Agder (UiA). Han fortalte aldri studentene sine at han brukte kveldene sine på et privat forskningsprosjekt, og at gulvet i loftsetasjen hjemme på gården utenfor Tvedestrand var dekket av papirer, rapporter og forskningsmateriell.

 • Les også: Regjeringen hindrer 135 millioner i potensielle skatteinntekter
 • En ubehagelig sannhet

  Det hele startet med Al Gores dokumentarfilm ”An Inconvenient Truth” fra 2006, som var en kampanje for å sette global oppvarming på den internasjonale agendaen. Den traff Bergsmark ”som en kanonkule”.  Han begynte en omfattende studie av Gores materiale, og ble selv overrasket over resultatene.

  Det fantes nemlig omfattende vitenskapelig litteratur som gikk imot Klimapanelets (IPCC*) konklusjoner, og mye tydet på at store deler av Gores påstander var feilaktig.

  18 år uten økning i temperaturen

  Siden slutten av 70-årene har det vært hevdet at menneskelig CO2-utslipp har vært årsak til klimaendringene. I den 94 sider lange rapporten til Bergsmark står det at CO2-utslipp har minimal innvirkning på global oppvarming, og at de endringene i temperatur og klima vi ser nå er helt naturlige.

  - De siste 18 årene har temperaturen stått stille, det har ikke vært noen økning. Dessuten har det vært flere perioder bare siden siste istid som har vært mye varmere enn denne. Hvis man ser klimaendringene i historisk perspektiv er temperaturøkningene en del av en naturlig variabilitet.

  En av grafene viser at temperaturstigningen i denne perioden begynte på 1900-tallet – før menneskeskapt CO2-utslipp var noe å snakke om.

  • Les også: Miljødirektoratet skryter av oljebransjen
  • Sola styrer klimaet

   I rapporten heter det at ”…vi kan fastslå at CO2 ikke kan være hovedårsaken til de klimaendringene vi observerer, det er naturlig variabilitet som styrer klimaet, med sola som den viktigste enkeltfaktor”.

   - Virkningen av CO2 i atmosfæren avtar per enhet når mengden øker. Dette kan sammenliknes med en svamp som er nesten mettet med vann. Svampen kan da ikke suge opp særlig mer. Dette betyr at ytterligere økning av CO2 ikke spiller noen særlig rolle. Fra 1950 og frem til i dag har menneskeskapte utslipp økt med mer enn 500 prosent, mens CO2-innholdet i atmosfæren har økt med 30 prosent, sier Bergsmark.

   Ølbrygging på Grønland og furutrær på Hardangervidda

   Hvis noe av forskningen hans viser seg å være sann. Hvorfor er det teorien om at klimaendringene er menneskeskapte som regjerer?

   - Er det ikke sant at for eksempel polene smelter?

   - 90 prosent av verdens ismasse er i sydpolområdet, Antarktis. Den har lagt på seg år for år. 9 prosent av ismassene finner du på Grønland. Med dagens smeltingsrate vil det ta hundre år før 1 prosent har smeltet. Nordpolisen har smeltet litt, men i historisk perspektiv er dette helt normalt.

   Han forteller at det har vært jordbruk på Grønland i vikingtiden, og at forskere har gjort funn som tyder på at det har vært ølbrygging og kveg på øya. Det har til og med vokst furutrær på Hardangervidda.

   Kraftig politisert sammendragsrapport fra IPCC

   For å selv vurdere den skremmende fremtiden som Gore projiserte i dokumentaren, har Bergsmark analysert forskningen som Klimapanelet legger til grunn for sin globale klimapolitikk. Ifølge fysikeren er dette en svært lite troverdig prosess, og oppsummeringen, altså Summary for Policymakers, er et politisk framforhandlet dokument.

   - Til å begynne med foreligger det en stor rapport på om lag 6-7000 sider, som skal sammenfattes til en rapport politikerne kan lese, på 20 til 30 sider. Det dannes arbeidsgrupper som utarbeider utkast til hvert sitt hovedavsnitt i rapporten.

   Deretter skal hvert enkelt utkast  avsnitt diskuteres i en internasjonal plenumssal, der alle land får komme med synspunkter om hva de ønsker at skal komme frem. Slik blir det endelige resultatet av Summary for Policy Makers fremforhandlet.

   • Les også: Venter at Tesla-salget skal gå ned med 90% fra nyttår
   • Overrasket over reaksjonene

    Bergsmark har møtt massiv motstand mot forskningen sin. Han har fått kritikk i media av både sin egen viserektor ved UiA, meteorologer og forskere med motstridende syn. Agderposten og Fædrelandsvennen var de første som ville publisere resultater fra  rapporten hans. Sjefsredaktøren i Agderposten fikk refs.

    De store mediehusene i Norge har så å si ikke latt ham slippe til, før Aftenposten publiserte et kritisk innlegg om elbiler i august. Klassekampen gjorde et seks siders oppslag om ham i sommer, og kritikken og svarreplikken kom lynraskt tilbake.

    - Hvem er det som ikke liker disse forskningsresultatene?

    - Politikere, professorer, de store mediene og andre forskere. Jeg er mest overrasket over at det er så mange som ikke er villige til å debattere. Kritikken har gått mye på meg som forsker og lite på å tilbakevise mine påstander, forteller Bergsmark.

    Men den pensjonerte fysikeren forteller om ”hemmelige” støttespillere. Enkelte har gitt forskningen hans støtte gjennom kommentarer og innlegg i avisene, og flere av de gamle universitetskollegene har gitt ham ros og støtte ”i gangene”.

    Spørsmål om ytringsfrihet

    Han fikk tillatelse av sin leder til å holde en klimaforelesning på UiA, men han fikk også sterke anbefalinger om å vente til han ble pensjonist, for å ikke ødelegge forholdet til UiA.

    - Når min jobb og min anseelse som forsker står på spill ved å publisere kontroversiell forskning, har det skjedd noe alvorlig galt med forskningsmiljøet her til lands. Det er flere som har kommet til resultater lik mine. En ansatt fikk i sommer ikke publisere hos Statistisk Sentralbyrå. I ytterste konsekvens kan dette presse ytringsfriheten, hvis man er redd for å bli hengt ut, tape prosjektmidler eller få en brå karrierestopp, sier en bekymret Bergsmark.

    Kjøpt og betalt av oljebransjen?

    Bergsmark skriver i rapporten at Norges olje- og gassproduksjon er blant verdens reneste, med strengest utslippskrav, miljøkrav og tilsyn. Den samlede norske olje- og gassutvinningen slipper ut mindre CO2 enn ett enkelt av de største kullfyrte verkene i USA eller Asia, hevder fysikeren.

    - Miljøpartiet De Grønne vil jo legge ned oljenæringen, men så lenge norsk olje og gass er konkurransedyktige i sin utvinning er det selvpisking og snillisme å ikke selge det vi har, når markedet hadde blitt mettet fra andre selgere uansett. Det er ren markedstenkning.

    • Les også: Miljøpartiet - og oss andre.
    • Han legger til at han mener at vi skal ta vare på miljøet, men ikke på en lite kostnadseffektiv måte. Han bruker elbil-subsidieringen som eksempel.

     - Subsidieringen av elbiler har ingen virkning for globale CO2-utslipp. For lokal luftforurensning har de en positiv effekt, men det gjør også at enkelte heller vil kjøpe en elbil enn månedskort på bussen. Det er kollektivtrafikken som burde vært subsidiert, mener Bergsmark.

     Publikumsrekord

     Ingen hadde høye forhåpninger til antall gjester på forelesningen på Universitetet i Oslo, så det var til Bergsmarks store overraskelse at arrangementet satte publikumsrekord. Av salens 110 plasser var 97 seter tatt.

     - Halvparten av gjestene var fra foreningen Klimarealistene, og de var alle i utgangspunktet enig i det jeg sa. Men det var også en del gamle kjente og mange ukjente. Jeg har fått flere positive email fra folk jeg ikke kjenner, så dette ble meget godt mottatt.

     - Møtte Rasmus Hansson opp?

     - Rasmus Hansson kom ikke, men til gjengjeld var direktøren på Meteorologisk institutt, Anton Eliassen til stede. Han kommenterte at det var en del ting han ville verifisere, og til slutt sa han at "Vi må snakke sammen.”

     enerWE har bedt Cicero om motsvar. Se også: Derfor tar klimaskeptikeren feil

     • Les også tilsvar: Cicero underslår problemene med klimamodellene
     • Om forskeren og rapporten

      Stein Bergsmark er utdannet fysiker med hovedfag i kybernetikk. Han har jobbet som seniorforsker i et stort multinasjonalt teknologiselskap, blant annet med simulering og modellering. De siste årene har han ledet studiene for fornybar energi ved Universitetet i Agder. Samtidig har han

      de siste tre årene jobbet med sin store metastudie, ved siden av full stilling ved UiA, og rapporten han har gitt ut er 100 prosent privatfinansiert.

      Rapporten heter ”Vårt klima – en realitetsorientering”. Den innleder med 12 kontroversielle påstander om den allment kjente sannheten. Den tar for seg klima- og temperaturendringer i historisk perspektiv, og inneholder blant annet avsnitt om elbiler og norsk miljøpolitikk.

      *IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

Powered by Labrador CMS