CO2-avgiften økte sjøfartskostnadene

Publisert

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart viser kostnadsutviklingen for sjøtransporten. Det er en statistikk som tar for seg utviklingen for fartøy, ferger, små og store hurtigbåter, slepebåter og andre fraktefartøy.

Nå har SSB lagt frem oppdaterte tall for indeksen, og de viser en endring på 3,7 prosent fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal i år. Økningen skyldes i stor grad økte drivstoffutgifter som følge av økt CO2-avgift.

- I 1. kvartal 2017 er CO2- og svovelavgift for første gang inkludert i kostnadsindeksen. Spesielt økningen i CO2-avgiften fra 2016 til 2017 bidro til å forsterke veksten i drivstoffkostnadene, skriver SSB.

I sin gjennomgang av tallene viser SSB til at CO2-avgiften sørget for at drivstoffutgiftene økte med hele 16,7 prosent.

- Fra 4. kvartal 2016 gikk delindeksen for drivstoffkostnader opp med 16,7 prosent og endte på 116,7 i 1. kvartal 2017. Det er hele 76,3 prosent mer enn i samme kvartal i 2016, skriver SSB.