Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Oljeselskapene betalte CO2-avgifter for 5,5 milliarder kroner

Statens inntekter fra CO2-avgifter på norsk sokkel har ligget jevnt de siste fem årene.

Publisert

Oljedirektoratet forteller på sin hjemmeside at oljeselskapene betalte 5,5 milliarder kroner i CO2-avgifter i 2019.

Det kommer frem i en gjennomgang av Oljedirektoratets oppgaver med å føre tilsyn med målinger av olje og gass som produseres fra norsk sokkel. Verdiene det dreier seg om er statens eierandeler på sokkelen (SDØE), oljeselskapenes inntekter og CO2-avgiften.

Totalt ble det målt og registrert olje, kondensat, NGL og gass med en verdi for 424 milliarder kroner i 2019. Det utgjør hele 47 prosent av Norges totale vareeksport.

Olje- og gassinntektene er kjærkomne for staten, men aktiviteten forårsaker også mye utslipp. Det må oljeselskapene betale for i form av CO2-avgifter og kjøp av klimakvoter.

Ifølge tallene fra Oljedirektoratets målinger har selskapene på norsk sokkel betalt 5,5 milliarder kroner i CO2-avgifter i fjor, og det er omtrent på det nivået det har ligget de siste fem årene.

Oljedirektoratet påpeker at det å få nøyaktige målinger er viktig både for selskapene og for staten. De viser til at selv et lite avvik kan få store følger for inntektene til fellesskapet når det strømmer 150.000 fat olje eller 70.000.000 standard kubikkmeter gass i døgnet.

  • Oljedirektoratet (OD) har hatt ansvaret for fiskal måling i 46 år.
  • Ansvaret ble delegert til etaten i 1973 med første tilsyn på sokkelen høsten samme år.
  • OD følger opp operatørenes fiskale målinger helt fra konseptvalg, gjennom utbyggingsplan (PUD), prosjektfasen og videre så lenge feltet er i drift.
  • Virksomheten reguleres av måleforskriften, som kom ut i 1984. Regelverket ble revidert i 2012.
  • Det er forventet at OD kommer med en ny måleforskrift i 2021/22.
  • Den nye måleforskriften vil danne grunnlaget for en oppdatering av både industriens oppfølging av fiskal måling og ODs virksomhet innen feltet.

Les mer om Oljedirektoratets arbeid med målinger her.

Powered by Labrador CMS