Marius Holm rennesund i Thema Consulting. Akrivfoto.
Marius Holm rennesund i Thema Consulting. Akrivfoto.

- Den høye CO2-prisen har direkte påvirket den nordiske strømprisen

Når prisen på klimakvoter setter nye rekorder med priser helt opp til 40 euro påvirker det norske strømpriser selv om vår egenproduksjon primært kommer fra vannkraft og vindkraft.

Publisert Sist oppdatert

Prisen på klimakvoter påvirker alle kvotepliktige næringer som har CO2-utslipp. Det har den norske kraftbransjen fint lite av ettersom det beste av norsk strøm blir produsert med vannkraft, vindkraft og varmekraft.

Likevel påvirkes også de norske strømprisene av høye priser på CO2-utslipp ettersom kullkraftverk og gasskraftverk i Europa må kjøpe klimakvoter for å dekke opp for sine CO2-utslipp. Da er det interessant å merke seg at prisen på klimakvoter nådde nye rekorder i år. Først i januar, og så gikk prisene ytterligere opp i februar. Da var de helt oppe i 40 euro per tonn.

Når vi spør Marius Holm Rennesund i Thema Consulting om det er mulig å si noe om hvor mye det kan ha påvirket norske strømpriser, trenger han litt tid til å gjennomføre en modellkjøring sammen med en kollega, før han svarer.

De høye prisene vi hadde i januar og februar var først og fremst drevet av det kalde været og knapphet på effekt i enkelte perioder

Marius Holm Rennesund

- De høye prisene vi hadde i januar og februar var først og fremst drevet av det kalde været og knapphet på effekt i enkelte perioder, sier Rennesund.

Det er den viktigste forklaringen, men prisen på klimakvoter har også bidratt.

- Vi har sett at man i Sverige har måttet produsere i reservekraftverket i Karlshamn som jo er oljefyrt og dermed CO2-intensivt. Den høye CO2-prisen har direkte påvirket produksjonskostnaden her og dermed også den nordiske kraftprisen, sier Rennesund.

På samme måte har klimakvotene også økt kostnaden for produksjon av strøm nedover i Europa, og det påvirker de norske strømprisene gjennom utenlandskablene.

- Økte gass- og CO2-priser har også økt prisen på kontinentet og dermed prisen i de landene vi gjerne importerer fra, sier Rennesund.

Hvor mye prisen på klimakvoter påvirker norske strømpriser på denne indirekte måten er det krevende å si noe om, men Thema har avanserte modeller for å analysere strømprisene. Der har de kjørt en runde for å se hvor stort utslag det er sannsynlig at den høye prisen på klimakvoter har bidratt med, og det viser seg at det er merkbart.

Våre analyser viser at en en økning i CO2-prisen på én euro vil øke kraftprisen i Norden med 0,3 til 0,4 euro per megawattime

- Våre analyser viser at en en økning i CO2-prisen på én euro vil øke kraftprisen i Norden med 0,3 til 0,4 euro per megawattime, sier Rennesund.

Med dagens valutakurs betyr det at den påvirker prisen med mellom 3,07 og 4,10 kr/MWh. For forbrukere tilsvarer det mellom 0,3 og 0,4 øre/kWh per euro. Når klimakvotene koster opptil 40 euro per tonn betyr det at den kan påvirke prisen med mellom 12 og 16 øre/kWh.

Rennesund legger til at denne utregningen ikke vil holde seg stabil over tid.

- Denne faktoren vil gradvis bli lavere når vi kommer mot 2030 fordi innslaget av fossil kraft i Europa stadig blir mindre, sier Rennesund.

På spørsmål om hva som gir mest utslag av råvareprisen på gass eller prisen på utslipp, forklarer Rennesund at det varierer hvor mye de betyr for strømprisen, men at det vanligvis ikke er noe tvil om hva som er viktigst.

- Både gassprisen og kvoteprisen er viktig. Normalt sett utgjør gassprisen den største delen av kostnaden ved å produsere gasskraft, sier Rennesund

Han forklarer at hvis vi ser på dagens situasjon, så ligger kortsiktig marginalkostand for gasskraftproduksjon på cirka 40 euro/MWh. Av dette utgjør CO2-kostnaden for kjøp av klimakvoter på 12 euro og kjøp av gass for de resterende 28 euroene. Det betyr at klimakvoten utgjør ca. 30 prosent av marginalkostnaden.

Vi skal imidlertid ikke lenger tilbake enn til i fjor sommer for å se en balanse der klimakvotene med en pris på 6,30 euro/MWh utgjorde nesten halvparten av totalprisen på 13 euro/MWh.

Powered by Labrador CMS