Venstre vil trappe opp CO2-avgiften kraftig

- Fram mot 2030 må CO2-avgiften trappes betydelig opp slik at Norges klimamål nås.

Publisert

Venstre går inn for en betydelig opptrapping av CO2-avgiften – men vil ikke tallfeste hvor mye.

Avgiften må trappes opp til et nivå som er forenlig med 1,5-gradersmålet, mener Venstre.

Ifølge Statistisk sentralbyrå må CO2-avgiften økes fra dagens drøyt 500 kroner per tonn CO2 til minst 3.000 kroner per tonn for at Norge skal nå det fastsatte klimamålet.

På Venstres landsmøte søndag ble det foreslått å øke den årlige opptrappingen fra dagens 5 prosent til 20 prosent, men forslaget falt.

– CO2-avgiften er utvidet og trappes opp. Dette arbeidet må fortsette og intensiveres. Fram mot 2030 må CO2-avgiften trappes betydelig opp slik at Norges klimamål nås, heter det i uttalelsen som ble vedtatt.

(©NTB)