Åsgard B
Åsgard B

Dette koster CO2-utslippene på norsk sokkel - nå og i 2030

Se oversikten over feltene med størst CO2-utslipp, og hvor mye de må betale for klimakvoter og CO2-avgift.

Publisert

Norge skal kutte klimautslipp for å nå målene satt i Paris-avtalen, og regjeringen har nylig kommet med en klimaplan som viser hvordan Norge skal greie å kutte kraftig i tiåret frem til 2030.

I klimaplanen er et av de viktigste tiltakene en raskt økende kostnad for Co2-utslipp. Planen er at den samlede kostnaden for kjøp av klimakvoter og den særnorske CO2-avgiften skal utgjøre til sammen 2000 kroner per tonn med CO2-utslipp i 2030.

I 2019 var det hele syv felt som hadde utslipp på mellom en halv og én million tonn utslipp i året. På toppen av listen tronet Åsgard foran Gullfaks og Oseberg. Disse tre hadde utslipp på over 800.000 tonn, og det kostet de over 600 millioner kroner i kjøp av klimakvoter og betaling av CO2-avgift i 2019.

Dersom utslippene hadde holdt seg stabile ville det økt til rundt 700 millioner i 2020 og litt over 700 millioner kroner i år. Legger vi klimaplanens ambisjoner om en total CO2-kostnad på 2000 kroner per tonn til grunn, ser vi at det for disse feltene vil være snakk om en årlig kostnad på rundt 1,7 milliarder kroner i 2030.

En slik kostnadsøkning er betydelig. Det vil påvirke lønnsomheten til feltene, og selv om de fleste har en god fortjeneste med dagens priser på olje og gass, så er det ingen tvil om at det vil kunne påvirke satsingsviljen for flere felt. Samtidig vil en slik kostnadsutvikling også bidra til at elektrifisering og havvind, samt karbonfangst og -lagring (CCS) vil kunne bli lønnsomt for flere av feltene.

Listen over feltene med de største utslippene kan leses som en rangert liste over verstingene på norsk sokkel, men da må det samtidig påpekes at utslippstallene alene ikke gir en helt rettferdig sammenligning. Det ligger i virksomhetens natur at et felt med stor produksjon vil ha større utslipp enn et mindre felt, og det er også forskjell på utslipp fra nye felt og mer modne felt der det kreves mer energi for å hente ut resten. Samtidig har også deler av norsk sokkel allerede blitt elektrifisert, og listen kan forandre seg raskt og mye etter hvert som nye elektfriseringsprosjekter kommer i drift.

Det må også påpekes at tabellen nederst i artikkelen er satt opp med utgangspunkt i beregnede gjennomsnittsverdier for prisen på klimakvoter. Den faktiske kostnaden for hvert enkelt felt vil derfor avvike noe fra tallene som oppgis her. Tallene er for øvrig hentet fra Miljødirektoratet. Mer oppdaterte tall for 2020 forventes å komme utpå våren.

Utslipp fra felt på norsk sokkel

Felt Selskap Utslipp 2019 2020 2021 2030
ÅsgardEquinor energy as884 623kr 666 359 985kr 709 777 283kr 753 973 049kr 1 769 246 046
GullfaksEquinor energy as855 464kr 644 395 617kr 686 381 807kr 729 120 805kr 1 710 928 664
OsebergEquinor energy as840 195kr 632 893 463kr 674 130 219kr 716 106 346kr 1 680 389 404
TrollEquinor asa716 493kr 539 713 040kr 574 878 540kr 610 674 554kr 1 432 986 950
StatfjordEquinor energy as715 521kr 538 980 448kr 574 098 215kr 609 845 640kr 1 431 041 852
EkofiskConocophillips skandinavia as624 747kr 470 603 510kr 501 266 115kr 532 478 497kr 1 249 494 896
Sleipner østEquinor energy as602 436kr 453 797 261kr 483 364 839kr 513 462 561kr 1 204 872 784
SnorreEquinor energy as383 194kr 288 648 718kr 307 455 891kr 326 600 275kr 766 388 462
SkarvAker bp asa367 006kr 276 454 418kr 294 467 060kr 312 802 667kr 734 011 492
HeidrunEquinor energy as359 013kr 270 433 423kr 288 053 762kr 305 990 032kr 718 025 206
NorneEquinor energy as334 024kr 251 610 382kr 268 004 288kr 284 692 135kr 668 048 328
KristinEquinor energy as300 211kr 226 139 743kr 240 874 086kr 255 872 614kr 600 421 476
Edvard griegLundin energy norway as275 217kr 207 312 544kr 220 820 183kr 234 570 014kr 550 433 560
Sleipner vestEquinor energy as273 025kr 205 661 515kr 219 061 580kr 232 701 907kr 546 049 928
EldfiskConocophillips skandinavia as252 161kr 189 945 465kr 202 321 536kr 214 919 510kr 504 322 394
VisundEquinor energy as234 102kr 176 341 956kr 187 831 679kr 199 527 411kr 468 203 848
BrageWintershall dea norge as212 046kr 159 728 090kr 170 135 321kr 180 729 152kr 424 092 530
UlaAker bp asa211 367kr 159 216 473kr 169 590 369kr 180 150 267kr 422 734 140
GraneEquinor energy as199 598kr 150 351 228kr 160 147 500kr 170 119 419kr 399 196 112
Oseberg sørEquinor energy as194 407kr 146 440 985kr 155 982 482kr 165 695 057kr 388 814 064
AlvheimAker bp asa191 248kr 144 061 437kr 153 447 893kr 163 002 647kr 382 496 150
KvitebjørnEquinor energy as190 994kr 143 870 064kr 153 244 050kr 162 786 111kr 381 988 036
DraugenOkea asa187 960kr 141 584 672kr 150 809 752kr 160 200 236kr 375 920 114
Gina krogEquinor energy as137 818kr 103 814 334kr 110 578 453kr 117 463 851kr 275 636 450
HeimdalEquinor energy as136 880kr 103 107 732kr 109 825 812kr 116 664 345kr 273 760 358
KnarrA/s norske shell134 980kr 101 676 568kr 108 301 399kr 115 045 012kr 269 960 488
BalderVår energi as131 013kr 98 688 109kr 105 118 224kr 111 663 630kr 262 025 858
VeslefrikkEquinor energy as128 442kr 96 751 731kr 103 055 679kr 109 472 657kr 256 884 600
GjøaNeptune energy norge as113 724kr 85 664 662kr 91 246 222kr 96 927 859kr 227 447 428
JotunVår energi as113 261kr 85 316 481kr 90 875 355kr 96 533 899kr 226 522 976
Oseberg østEquinor energy as85 315kr 64 265 235kr 68 452 496kr 72 714 834kr 170 630 014
ValhallAker bp asa51 383kr 38 705 000kr 41 226 860kr 43 793 937kr 102 765 278
Martin lingeEquinor energy as47 995kr 36 153 533kr 38 509 150kr 40 907 003kr 95 990 902
GydaRepsol norge as39 084kr 29 440 432kr 31 358 650kr 33 311 262kr 78 167 010
GoliatVår energi as31 976kr 24 086 613kr 25 655 998kr 27 253 523kr 63 952 136
Ivar aasenAker bp asa25 404kr 19 136 219kr 20 383 057kr 21 652 251kr 50 808 394
FramEquinor asa21 256kr 16 011 237kr 17 054 464kr 18 116 395kr 42 511 282
BøylaAker bp asa21 040kr 15 849 138kr 16 881 803kr 17 932 983kr 42 080 894
Gullfaks sørEquinor energy as17 286kr 13 020 815kr 13 869 198kr 14 732 793kr 34 571 442
GudrunEquinor energy as9 732kr 7 331 162kr 7 808 830kr 8 295 064kr 19 464 898
MarulkVår energi as7 367kr 5 549 467kr 5 911 047kr 6 279 111kr 14 734 336
TorConocophillips skandinavia as6 976kr 5 254 946kr 5 597 336kr 5 945 866kr 13 952 356
YmeRepsol norge as4 415kr 3 325 808kr 3 542 504kr 3 763 085kr 8 830 320
JetteAker bp asa4 128kr 3 109 326kr 3 311 917kr 3 518 141kr 8 255 542
VigdisEquinor energy as3 971kr 2 990 993kr 3 185 873kr 3 384 249kr 7 941 356
SnøhvitEquinor energy as3 665kr 2 760 445kr 2 940 305kr 3 123 389kr 7 329 232
UrdEquinor energy as2 264kr 1 705 641kr 1 816 773kr 1 929 898kr 4 528 630
VolundAker bp asa2 103kr 1 584 301kr 1 687 527kr 1 792 605kr 4 206 462
TyrihansEquinor energy as1 720kr 1 295 552kr 1 379 965kr 1 465 891kr 3 439 808
TordisEquinor energy as834kr 628 394kr 669 337kr 711 015kr 1 668 442
ValemonEquinor energy as614kr 462 165kr 492 278kr 522 931kr 1 227 090
HodAker bp asa525kr 395 544kr 421 316kr 447 551kr 1 050 206
SkuldEquinor energy as306kr 230 547kr 245 568kr 260 859kr 612 122
Statfjord nordEquinor energy as217kr 163 219kr 173 853kr 184 679kr 433 360
EmblaConocophillips skandinavia as68kr 51 414kr 54 764kr 58 174kr 136 508

Tabellen viser antall tonn med utslipp fra felt på norsk sokkel i 2019, samt hva det vil koste hvis disse utslippene hadde holdt seg stabile i 2019, 2020, 2021 og 2030.

Powered by Labrador CMS