Dawn Summers er COO i olje- og gasselskapet Wintershall DEA.
Dawn Summers er COO i olje- og gasselskapet Wintershall DEA.

- Vi følger med på debatten om CO2-avgiften i Norge

Men oljeselskapet Wintershall DEA lar seg på ingen måte skremme bort av at den norske CO2-avgiften skal økes kraftig frem mot 2030.

Publisert

Onsdag denne uken holdt det tyske olje- og gasselskapet Wintershall DEA sin årlige pressekonferanse. I år ble den gjennomført digitalt som følge av koronarestriksjonene.

Etter at CEO Mario Mehren hadde holdt sin presentasjon og svart på spørsmål, fikk enerWE en prat med selskapets COO (Chief Operating Officer), Dawn Summers.

Wintershall DEA er et resultat av fusjonen mellom Wintershall og DEA, og selskapet har vært aktive på norsk sokkel siden 1973. I den siste TFO-runden fikk selskapet tildelt 16 nye lisenser, hvor de er operatør på fire av de. Selskapet er nå aktive i Nordsjøen og Norskehavet, men har også lisenser i Barentshavet.

Med tanke på utfordringene knyttet til innreiserestriksjoner, benytter enerWE anledningen til å spørre om de har påvirket arbeidet på norsk sokkel. Det avkrefter Summers.

- Vi hadde minimalt med forstyrrelser, og hadde jevn produksjon. Jeg er veldig stolt av alle som bidro til det, sier Summers.

Hun legger til at prosjekter ble forsinket som følge av koronarestriksjoner og utfordinger, men at selve produksjonen gikk som den skulle.

Vi er veldig fokusert på kontinuerlige leveranser. Det er vår topprioritet

Dawn Summers

- Vi er veldig fokusert på kontinuerlige leveranser. Det er vår topprioritet, sier Summers.

Dette med å sikre leveranser er hun også veldig opptatt av når vi spør om hvordan Wintershall DEA opplever det politiske klimaet i Norge, Tyskland og EU. For som et rendyrket olje- og gasselskap med hovedfokus på gass, er det ikke alt de får gehør for i den offentlige politiske debatten.

Samtidig er det litt dobbeltkommunikasjon når EU snakker om klima og produksjon av gass. På den ene siden ivrer EU for å gå fortest mulig bort fra gass, og de vil prioritere hydrogen produsert fra sol og vind. På den andre siden presser EU på for å fullføre gassrørledningen Nord Stream 2 for å sikre seg mest mulig leveranser av gass fra Russland. Sånn sett kan man si at EU rir to hester, selv om de snakker mest om klimaet.

Summers vil ikke mene så mye om politikken utover å si at leveransesikkerhet er ekstremt viktig for Tyskland og EU, og at Wintershall DEA tar det på alvor.

Gass spiller en stor rolle i Europa

Dawn Summers

- Gass spiller en stor rolle i Europa, sier Summers.

Så langt har gassen vært en av de viktigste klimatakene i verden fordi den har fortrengt kull som har langt høyere utslipp. Samtidig har også gassen store CO2-utslipp, og den politiske klimadebatten går derfor på om det er bedre å forsøke å erstatte den med 100 prosent fornybare energikilder som sol og vind, eller om det er nødvendig å fortsette med gass som en utfyllende og balanserende kraftkilde.

Her kommer CO2-avgiften og klimakvoter inn som en viktig faktor. På kort sikt gavner disse avgiftene gassen fordi den svekker kullets konkurransekraft. På den andre siden blir prisen også høy for gass når CO2-avgiften øker kraftig. Det er et uttalt mål i Norge, og det har Wintershall DEA fått med seg.

- Vi følger med på debatten om CO2-avgiften i Norge, sier Summers.

Hun vil ikke mene noe om hvorvidt den blir for høy eller ikke, eller om den stiger for fort. For Wintershall DEA er klare på at selv om de er et rendyrket olje- og gasselskap, så jobber de med å kutte sine utslipp. De stiller seg også bak målene om å kutte kraftig i klimautslippene.

- Vi støtter ambisjonene om å kutte utslippene, sier Summers.

I Norge er målet med CO2-avgiften å gjøre det såpass dyrt å slippe ut CO2 at alternativene blir konkurransedyktige. Innen 2030 skal den kombinerte kostnaden av klimakvoter og den norske CO2-avgiften ligger på rundt 2000 kroner per tonn. Det vil gjøre det dyrere å utvinne olje og gass, og vil også påvirke etterspørselen. Dermed påvirker det regnestykkene som WIntershall DEA og andre oljeselskaper gjør når de vurderer om de skal investere i nye leteprosjekter på norsk sokkel.

Summers vil som sagt ikke slå fast hva de synes om nivået Norge legger opp til, men hun konstaterer at det egentlig bare blir en del av regnestykket de som selskap gjør når de vurderer om de skal satse på et prosjekt eller ikke.

Den økende CO2-avgiften er et ekstra kriterie som tas med når vi vurderer investeringer

Dawn Summers

- Den økende CO2-avgiften er et ekstra kriterie som tas med når vi vurderer investeringer, sier Summers.

Og så langt ser det ikke ut til at den økte CO2-avgiften skremmer oljeselskapet, for de har fortsatt langsiktige ambisjoner for sin aktivitet på norsk sokkel.

- Vi vil fortsette å investere i Norge, sier Summers.

Powered by Labrador CMS