Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

I februar kostet klimakvotene 400 kroner per tonn

Kombinasjonen av klimakvoter og norsk CO2-avgift er nesten oppe i 1000 kroner per tonn allerede nå.

Publisert Sist oppdatert
Prisen på klimakvoter er historisk høye i 2021.
Prisen på klimakvoter er historisk høye i 2021.
Prisen på klimakvoter har ikke vært nede på 30 euro en eneste dag i år, men har nesten vært oppe på 40 euro per tonn.
Prisen på klimakvoter har ikke vært nede på 30 euro en eneste dag i år, men har nesten vært oppe på 40 euro per tonn.

Prisen på klimakvoter har økt kraftig i år, og i februar var den på enkelte dager over 40 euro per tonn med CO2-utslipp. Så langt i år ligger prisen på klimakvoter i snitt på 36,14 euro per tonn. Det tilsvarer en norsk pris på 374,41 kroner per tonn.

I februar lå snittprisen på 37,91€, og den var på det meste oppe i 39,97€. Det tilsvarer norske priser på henholdsvis 392,75 kroner i snitt og på det meste 414,09 kroner per tonn.

Den norske CO2-avgiften er i år på 591 kroner per tonn. Det betyr at den totale kostnaden for CO2-utslipp for kvotepliktig sektor så langt i år ligger på 965,41 kroner per tonn. Det er omtrent halvparten av hva det legges opp til i 2030.

I oljebransjen går prisen på klimakvoter direkte inn i kostnadene med å utvinne olje og gass på norsk sokkel. Ifølge tall fra SSB hadde norsk sokkel 14 millioner tonn med CO2-utslipp i 2019. Hvis vi legger de til grunn betyr det et innkjøp av klimakvoter tilsvarende 5,2 milliarder kroner i år hvis utslippene holder seg og prisen blir liggende på dette nivået. Det kommer i tillegg til ca 6,5 milliarder som oljeselskapene må betale gjennom den norske CO2-avgiften.

Med høy pris på klimakvoter blir det fort mer lønnsomt å elektrifisere norsk sokkel. Det innebærer store investeringer, men med en kostnad som skal opp fra rett under 1000 kroner per tonn til 2000 kroner i 2030, blir det lønnsomt å elektrifisere nesten uansett hva den norske strømprisen blir liggende på.

For kraftbransjen og norske strømkunder har ikke CO2-avgiften en direkte påvirkning ettersom norsk kraftproduksjon kommer fra tilnærmet 100 prosent fornybare energikilder. Det har imidlertid en indirekte påvirkning på strømprisene fordi høye priser på klimakvoter påvirker strømprisene på kontinentet der det fortsatt brukes mye kullkraft og gasskraft. Det får igjen innvirkning på norske strømpriser ettersom det påvirker lønnsomheten i å sende strøm over mellomlandsforbindelsene.

Powered by Labrador CMS