Venstre vurderer CO2-pant og letestans

Publisert

– Norge kan ikke lenger late som om klimapolitikken ikke har betydning for oljesektoren.

En egen panteordning for CO2 er blant forslagene Venstre skal ta stilling til under helgens landsmøte. Partiet kan også komme til å si nei til alle tildelinger i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

– Kjøperne betaler en panteavgift og får panten tilbake når de leverer tilbake CO2 til et etablert godkjent lager, heter det i forslaget som redaksjonskomiteen enstemmig stiller seg bak.

Returordningen skal sikre fortgang i arbeidet med å realisere fangst og lagring av CO2. Betingelsen er at det først innføres en høyere og generell CO2-avgift – også i ikke-kvotepliktig sektor som landbruk og transport.

– Panteordningen vil stimulere karbonfangst i mindre skala ved at bedrifter lagrer CO2 eller la være å bruke den – og dermed spare penger, sier redaksjonskomiteens leder Rebekka Borsch til NTB.

Stanse tildelingen i Barentshavet

Uttalelsen om klimapolitikk tar også til orde for å stanse prosessen med å tildele nye leteområder for petroleumsnæringen i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Venstre har til nå nøyd seg med å si nei til oljevirksomhet i blokkene som ligger nærmest iskanten.

– Norge kan ikke lenger late som om klimapolitikken ikke har betydning for oljesektoren, heter det i resolusjonsforslaget.

Reklame

https://vimeo.com/157152222

Powered by Labrador CMS