Jeg er bekymret

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Adm. dir. i enerWE AS.

Olje-Norge fyller 50 år.

AS Norge som henter ca 18,8 prosent av sine inntekter fra olja. I år utgjør disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge bruker på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) til sammen (totalt 225 milliarder) i år. Petroleumsindustrien utgjør 38 % av all norsk eksport.

Olje- og gassbransjen kommer i lang tid til å være motoren i norsk økonomi.

Men jeg er bekymret fordi jeg ikke tror vi vil klare å erstatte en så stor melkeku. Vi er blant verdens rikeste land pga. olja. Det er lite sannsynlig at vi vil fortsette å være det etter olja. Når den tid kommer.

Det å ikke være blant verdens rikeste land er i seg selv ikke farlig. Men tap veier større enn gevinst (Daniel Kahneman) og nedgang i økonomisk velstand i AS Norge vil føre til blant annet økt fremmedfrykt og mindre toleranse.

Jeg er oppriktig bekymret for at Norge kommer til å bygge mur på grensen istedenfor å se verdien i mangfoldet.

Powered by Labrador CMS