Lederrollen i 2030

Publisert

Om drømmerjobber og fremtidens ledere.

Christoffer Hovde fra Oslo har nettopp fullført sin executive master i Styring og Ledelse fra HIOA. Med teamet 'Fremtidens lederroller' intervjuet han norske toppledere for å kartlegge deres mening om fremtidige ledertyper. Vi har spurt han om hvilke ledere Norge vil ha i 2030.

Jeg tok utgangspunkt i Mintzbergs 10 lederroller og de tre lederrollene som gjennom intervjurundene pekte seg ut var entreprenøren, talsmannen og nettverksbyggeren.

Mer fokus på kommunikasjon

Mens entreprenøren skaper endringer i organisasjonen, vil en nettverksbygger fokusere på å bygge gode relasjoner til menneskene rundt seg. Lederrollen som talsmann handler på sin side om å være et talerør for organisasjonen til eksterne miljøer.

Fremtidens ledere må også være i stand til å bygge nettverk effektivt på vegne av både seg selv og organisasjonen de leder. Det kan derfor tyde på at det å kommunisere informasjon eksternt vil bli viktigere for fremtidens ledere.

Gallionsfiguren fremtredende

Et annet interessant funn var at nesten halvparten av topplederne mente at man i fremtiden vil se gallionsfiguren som en aktiv rolle i ledelse. Hovde mener likevel det er en redefinert gallionsfigur-leder som blir aktuell i fremtiden.

Gallionsfigur er ofte et negativt ladet ord som bringer frem bilder av direktøren for Hydro i serien om tungtvannet, for de som har sett den. Lederne påpekte her var at det vil tvinges frem en annen type gallionsfigur, en ledertype medarbeiderne ser opp til og som er virksomhetens ansikt, misjonær og forbilde.

Lederskap i oljesmell

Med dagens oljesmell i minne, fortell litt om lederutfordringer i en bedrift som opplever motgang?

Det er aldri morsomt å redusere antall ansatte eller skrenke inn driften slik flere selskaper nå må gjøre. Har man som leder vært igjennom noen tøffe tak fra tidligere, har man den fordelen at man har en større trygghet i hvordan man takler slike prosesser.

I tillegg til utryggheten som skapes i slike tider, så kan det også være en utfordring å handle objektivt. Hovde mener man som leder må heve blikket og tenke langsiktig.

Det er trist å se virksomheter der både fagforening og leder kommuniserer med hverandre gjennom media. Endringer må til, og lederen er ofte den som er nødt å utføre disse endringene. Om man hadde fokusert på en åpen, forståelsesfull dialog mellom alle parter så ville mye være løst.

Teknologien skaper muligheter

Arbeidsmarkedet er i endring, og det blir stadig mer vanlig å jobbe i internasjonale team hvor man sjeldent ser hverandre fysisk. Forskning viser likevel at virituell kontakt ikke gir oss det samme som fysisk kontakt, og Hovde mener begreper som teamtilhørighet og lojalitet kan endre betydning som følge av utviklingen.

Flere av topplederne jeg intervjuet påpekte at man i fremtiden muligens vil ha flere arbeidsgivere og at lojaliteten derfor ligger i oppgaven, heller enn hos arbeidstaker. Faktorene som skal til for å skape tilhørighet handler fortsatt om å bli sett, føle seg en del av noe større og føle at ens eget bidrag er viktig. Vi må bare være kreative i forhold til nye måter å løse disse behovene på.

Startet eget selskap

Til tross for nylig avsluttet masteroppgave, har Hovde likevel tatt seg tid til å starte eget selskap.

ChristofferHovde.com er et selskap som er startet opp som følge av ledelsesbloggen med samme navn. Jeg bistår små og store virksomheter med foredrag, rådgivning og andre konsulentoppdrag. Selskapet ble stiftet samme dag som jeg etter 13 år på IKEA takket for meg. Den opprinnelige planen er å drive egen virksomhet på siden mens jeg jakter på drømmejobben.

Og hva er drømmejobben?

Det blir det samme som å lete etter drømmemannen og tro at det finnes kun én der ute. Som nevnt tidligere, så ligger mye av min passion i operativ ledelse. I tillegg er jeg veldig interessert i ny teknologi, innovasjon og ledelse av omstilling.

Jeg tror nok drømmejobben er en hvor jeg får muligheten til å jobbe med dette og aktivt kan bygge virksomhetens fremtid, avslutter Hovde.

Powered by Labrador CMS