- Hvis isen som ligger på fastlandet smelter, så stiger havnivået i verden med 70 meter

Publisert

Ferdinand er 15 år og går på Majorstuen Skole. Han har arbeidsuke i enerWE.

Denne uken traff han Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Statkraft har virksomhet i 16 land.

- Er du bekymret for de menneskeskapte?

- Jeg tror klimaendringene er en av de største utfordringene som hele menneskeheten står foran, sier Christian Rynning-Tønnesen til enerWE. Hvis isen som ligger på fastlandet smelter så stiger havnivået i verden med 70 meter. Vi kommer til å ha foran oss en periode med kraftigere vind og havøkning som vil skape enorme utfordringer.

Mange prater om det grønne skiftet. Ferdinand spør Christian Rynning-Tønnesen om hva det grønne skiftet egentlig er.

- Det grønne skiftet er å erstatte fossil energi med fornybar energi og i tillegg være effektive i energibruken og sørge for at vi vare på naturen som best det lar seg gjøre.

Statoil fjernet nylig STAT fra selskapetsnavnet og byttet navn til Equinor.

- Når skal Statkraft bytte navn?

- Statkraft har ikke noen planer om å bytte navn. Vi er fornøyde med navnet. Vi er Europas største selskap innen fornybar energi.

- Strømproduksjon på norsk fastland er nesten 100 % fornybar. Hvorfor må vi importere skitten strøm fra Europa?

- Norge har netto skrafteksport. Rent fysisk så går det strøm ut av Norge i gjennomsnitt hvert år. Men det er knyttet fornybarsertifikater til mye av produksjonen. Da er det etterspørsel etter dette i Europa som gjør at vi rent teknisk selger en del av fornybarsertifikatene. Da kan vi ikke dokumentere fornybart opphav på den strømmen vi sitter igjen med. 

Christian Rynning-Tønnesen understreker at alle kunder som vil sikre at den strømmen de bruker er fornybar kan kjøpe denne type sertifikater for å sikre at strømmen kommer fra norsk fornybar produksjon.

Til slutt spør Ferdinand konsernsjefen om han kjører elbil.

- Jeg kjører hybridbil nå, og så har jeg bestilt en elbil, svarer han.

--