Toppsjefen går i Prosafe

Publisert

Eksterne rådgivere hentes inn for å stake ut kursen i en tøff tid.

Boligrigg-selskapet Prosafe skriver i en børsmelding at selskapets CFO, Stig Harry Christiansen stepper inn som midlertidig administrerende direktør i Prosafe, og at Karl Ronny Klungtvedt forlater selskapet.

Christiansen trer inn i stillingen med umiddelbar virkning, og vil kombinere den med sine oppgaver som CFO, frem til en ny administrerende direktør er utpekt.

Selskapet skriver i børsmeldingen at styret ser frem til å jobbe med Christiansen i møtet med utfordringene selskapet står overfor og at han vil være en "key asset" i tiden fremover.

I prosessen med å finne Klungtvedts permanente arvtager skriver Prosafe at de vil vurdere både interne og eksterne kandidater.

Henter inn ekstern hjelp

I samme børsmelding informeres det om at på grunn av den dårlige markedssituasjonen, forsinkelser i Safe Scandianvia Tender-prosjektet, suspenderte kontrakter i Mexico og en forverring av selskapets ordrereserver har blitt hentet inn juridiske og finansielle rådgivere for å vurdere selskapets strategiske alternativer og finansielle situasjon.

Det meldtes også at flåten reduseres ved a rigger legges i opplag og at Jasminia, Hibernia og Safe Britannia skrapes.

I følge E24 reagerte markedet umiddelbart, og aksjen falt med 24 prosent bare en drøy halvtime etter at meldingen ble sendt ut.

Reklame

https://vimeo.com/157152222