2.2 mrd. er jo også penger

Publisert

Maria er en helgen.

(Videointervjuet over er fra 2014. Stillingstitler er derfor ikke oppdatert).

Entreprenørselskapet Subsea 7 har fått tildelt en undervannskontrakt verdt 2,2 milliarder kroner.

Kontrakten for rørlegging og undervannskonstruksjon inkluderer omfattende ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI) for tre rørledningssystemer som knytter Maria-utbyggingen til eksisterende infrastruktur i Norskehavet. Subsea 7 skal også installere undervanns produksjonssystem og kontrollkabler for undervannsanleggene.

Prosjektledelse og ingeniørarbeidet vil starte umiddelbart fra Subsea 7 sitt kontor i Stavanger, Norge. Til arbeidet offshore vil det benyttes en rekke Subsea 7-fartøy, inkludert det nye fartøyet, Seven Arctic. Offshorevirksomheten er planlagt med oppstart i 2016 og forventes å være ferdig i løpet av 2017. Fabrikasjon av rør for brønnstrøm, vanninjeksjon og gassløft vil bli utført på Subsea 7 sin spolebase på Vigra.

Kontrakten er tildelt etter en grundig internasjonal utvelgingsprosjekt og i enighet med de øvrige partnerne på Maria-feltet. Feltet ligger i Norskehavet med en vanndybde på ca. 300 meter.

Med denne kontrakten fortsetter vi gjennomføringen av vår første utbygging som operatør i Norge. Maria understreker vår posisjon som operatør i vekst. Dette er den andre virkelig store undervannskontrakten som Wintershall tildeler for Maria-prosjektet og den understreker vår forpliktelse til å utvikle felt på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Wintershall Norge, Bernd Schrimpf.

Etter planen skal produksjonen på Maria-feltet, som ligger i Norskehavet, starte mot slutten av 2018, og det forventes å være i drift i 23 år.

Monica Bjørkmann, administrerende direktør Norge, sier i en uttalelse:

Vi er svært glade for å ha fått dette betydelige prosjektet fra Wintershall for deres feltutvikling av Maria i Norskehavet. Tildelingen anerkjenner vår kapasitet til å levere et bredt spekter av teknologiske løsninger for subsea-prosjekter, samt våre gode resultater som en pålitelig storskala EPCI entreprenør.

Subsea 7 ser frem til å jobbe tett med Wintershall og levere vårt arbeid med fokus på sikkerhet og kvalitet gjennom hele leveransen.”

Wintershall eier 50 prosent av de to utvinningstillatelsene som dekker Maria-feltet. Petoro eier 30 prosent, mens Centrica Resources (Norge) AS har de siste 20 prosentene.

Powered by Labrador CMS