Det nye Johan Sverdrup?

Publisert

Fem nye funn kan sammenslås med Frigg.

Fem nye funn kan nå sammenslås med et av eldre sort. Spørsmålet er: kan Krafla og Frigg Gamma Delta sammen bli det nye Johan Sverdrup?

220 millioner fat i Krafla?

Siden 2011 har Statoil gjort fem funn i Krafla-området i Nordsjøen. Totalt ble det påvist nye utvinnbare ressurser på mellom 140-220 millioner fat oljeekvivalenter bare 25 kilometer sørvest for Oseberg Sør og 150 kilometer vest for Bergen.

Dette er et meget betydelig volum for et modent område på norsk sokkel, skrev Statoils letedirektør for norsk sokkel, Irene Rummelhoff, i en pressemelding tidligere i år.

Ifølge Offshore.no vil en utbygging av Krafla-området ha en balansepris på under 40 dollar fatet, noe som gir lønnsomhet i Johan Sverdrup-klassen.

Vurderer utbygging med Frigg Gamma Delta

Nå vurderer Oljedirektoratet muligheten for en områdeutbygging der også Centrica's Frigg Gamma Delta-funn inkluderes.

Statoil solgte i 2012 Frigg Gamma Delta til Centrica. Centrica er en etablert aktør på norsk sokkel, men selskapet er basert i Storbritannia. Det ble estimert at funnet innholdet 100 millioner fat utvinnbar olje, og kjøpesummen lå på 1,525 milliarder dollar.

Pressekontakt i Oljedirektoratet, Astri Sivertsen, bekrefter for Offshore.no at Oljedirektoratet nå ser på utbyggingsløsninger hvor Frigg Gamma Delta og Krafla samordnes.

Krafla og Frigg Gamma Delta er et område som kan ha et potensial for samordning. Det er flere funn og prospekter i området som kan bygges ut, enten i sammenheng eller hver for seg. For å sikre en forsvarlig ressursforvaltning planlegger Oljedirektoratet å gjøre egne vurderinger av muligheter og potensial for samordning i området

Fire utbyggingsalternativer

Nettstedet Metal Supply, listet opp følgende fire utbyggingsalternativer de hadde fått tilgang til forrige november:

• en kombinasjon av brønnhode- og havbunnsinstallasjon knyttet til Krafla

• en ren havbunnsinstallasjon knyttet til Krafla

• en selvstendig utbyggingsløsning hvor en produksjonsplattform med fast understell, og rørtransport til land/lokalt lagerfartøy

• selvstendig utbyggingsløsning i form av et flytende produksjons- og lagerfartøy

Disse utbyggingsalternativene er de samme som Oljedirektoratet vurderer som potensielle alternativer ifølge Offshore.no i dag.