Oda vil gi om lag 5500 årsverk og 10 mrd. i skatteinntekter

Publisert

Norske leverandører forventes å vinne mer enn 80 prosent av jobben.

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) mottok i dag plan for utbygging og drift av oljefunnet Oda.

- At norske leverandører forventes å vinne mer enn 80 prosent av jobben med Oda er gledelig både med tanke på arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det viser at forbedringsarbeidet i leverandørindustrien nytter. Oda vil gi om lag 5500 årsverk over feltets levetid, hvorav rundt 4400 er knyttet til utbyggingsfasen, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

I november 2015 kunne Centrica melde at Subsea 7, Aibel og DNV GL ble valgt som hovedleverandør for alt fra forstudier til ferdige installasjoner til Centricas prosjekter på norsk sokkel. Kontraktene skal ha varighet på 5 + 5 år. Hver av kontraktene med Aibel og Subsea 7 skal ha en verdi på mer enn 600 millioner kroner.

Tettere samarbeid med leverandører gir reduserte kostnader

Kontraktene er såkalte strategiske partneravtaler.

I oljebransjen i dag er det vanlig at selskapene deler ut kontrakter på enkeltprosjekter før og etter FEED. Men gjennom de nye kontraktene med Centrica vil nå de samme leverandørene være sikret at de er med på prosjektet fra start til slutt.

— Tettere samarbeid mellom operatør og hovedleverandør er viktig, spesielt for å snu trenden med økte kostnader, sier Administrerende direktør i Centrica Dag Halvard Omre til enerWE. Vi har klart å redusere kostnadene i prosjektet med 50%, og 50 % av denne kostnadsreduksjonen skyldes det tette samarbeidet med leverandørindustrien.

På norsk sokkel er det ikke vanlig å inngå denne type kontrakter og samarbeid i forkant av FEED, der de som prosjekterer også er ansvarlig for å gjennomføre. I et typisk prosjekt som de operatørselskapene kjører på norsk sokkel, så blir prosjektene ofte splittet i mindre delleveranser det leverandørene må konkurrere gjennom hele utbyggingen.

- Uten denne type organisering og fordeling av ansvar ville det vært vanskelig å gjøre prosjektet lønnsomt, sier Dag Halvard Omre.

Skal investere 5,4 milliarder

Oda ligger rundt 13 kilometer øst for Ula-feltet og 250 kilometer fra land. De forventede utvinnbare reservene i Oda er 48 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje. Forventede investeringer er om lag 5,4 milliarder kroner. Feltet har planlagt produksjonsstart i 2019.

Lønnsomt grunnet gjenbruk av eksisterende infrastruktur

- Utbyggingen av Oda er årets femte utbyggingsplan. Samtlige av dem er basert på å koble seg opp mot eksisterende felt og bidra til økt utvinning i disse. Slike utbygginger gir gevinst på flere områder ved at de skaper verdier fra selve funnet, fra feltet de kobles til og ved å bevare infrastruktur som gir muligheter for enda flere satellittutbygginger i fremtiden, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Oda vil bli bygd ut som en undervannsutbygging knyttet opp mot Ula-plattformen. Oda vil gjenbruke infrastruktur fra Oselvar, noe som gir en kostnadseffektiv utbygging med god lønnsomhet. Gassen som produseres på Oda vil injiseres i Ula-reservoaret, som vil bidra til økt utvinning og forlenget levetid på Ula. Oljen vil bli eksportert via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia.

- Oda er Centrica sin første utbyggingsoppgave som operatør på norsk sokkel. At flere selskaper viser både evne og vilje til å bidra til å skape verdier for fellesskapet er positivt. Jeg ser fram til arbeidet med å behandle utbyggingsplanen, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 405