Oljekrisen gjør det gunstig å inngå nye leieavtaler

Publisert

Saken ble først publisert på vekst.media, vår søsteravis for bygg- og anleggsbransjen.

Nylig ble det kjent at Aibel og Eni Norge forlenger leieavtalene i hhv. Vestre Svanholmen 14 og 12 på Forus. Nå melder Seabrokers Eiendom om nok en storavtale.

Cegal er et av regionens ledende IT-selskaper, og de siste års vekst har medført behov for to lokasjoner på Forus. Nå samler Cegal virksomheten og flytter over 200 arbeidsplasser til Vestre Svanholmen 4. Leieavtalen gjelder fra 1. januar 2017, har en varighet på 10 år og omfatter 4300 kvm.

- Hva er bakgrunnen for at dere velger å flytte kontorer og signere for hele 10 år?

- Veksten gjennom 2013 og 2014 gjorde at vi i 2015 måtte leie mer areal på en annen lokasjon enn hovedkontoret vårt for å ha plass til alle medarbeidere, forteller Poul Erik Jensen, Regional Manager Nordic & Continental Europe i Cegal til vekst.media.

 • Følg vekst.media på Facebook.
 • Jensen forteller til vekst.media at Cegal over lengre tid vært på leting etter lokaler for å kunne samle alle ansatte, og dermed også selskapets fagmiljør under samme tak.

  - Vi har vurdert flere alternativer, og er glade for å ha inngått avtale med Seabrokers og Vestre Svanholmen 4 fordi vi mener dette er den beste løsningen for Cegal. Her får vi samlokalisert aktivitetene i Stavanger, samtidig som vi får fleksibilitet for til fremtidig vekst. Avtalen er signert for ti år, og det har sin begrunnelse i at avtalen inneholder forskjellige elementer, blant annet varighet.

  Cegal overtar lokalene den 1.1.2017 og har ambisjoner om å flytte inn så raskt som mulig etter det.

  - Dere har tidligere uttalt følgende til vår søsteravis enerWE: "Det er vanskelig å lukte inn i fremtiden, men vi har en klar vekststrategi. De siste årene har vi vokst kraftig både organisk og inorganisk. For å vokse videre trenger vi flinke Cegalere, og så får tiden vise hvor mange, hvor og hvor fort." Hvordan påvirker oljekrisen denne vekststrategien?

  - Vi merker også endringene i markedet i liket med mange andre virksomheter i regionen vår. Likevel har vi fremdeles tro på strategien vi har valgt og vekstmålene vi har satt oss, men vi ser at det vil ta lenger tid. Så vekstambisjonene er de samme selv om 2016 blir nok ikke blir året vi vil vokse så mye organisk.

  - I fjor kjøpte dere IT-selskapet Escape Business Technologies i Aberdeen. Planlegger dere nye oppkjøp nå som oljekrisen gir noe lavere pris på IT-selskap som er vektet mot olje?

  - Vi vurderer forløpende flere oppkjøp, både i Norge og internasjonalt. Et eventuelt oppkjøp vil kunne være interessant dersom det vil styrke vår produktportefølje eller gi oss tilgang til nye markeder.

  - Det er ikke lenger press på næringslokaler i Stavanger. Har prisene gått nye ned de siste årene?

  - Det er ikke tvil om at det er et gunstig tidspunkt for oss å inngå ny leieavtale, avslutter han.

  Seabrokers Eiendom er blant de største eiendomsaktørene på Forus og en av deltakerne i Forus-samarbeidet. Selskapet er blant annet utvikler og eier av mange ikoniske eiendommer ved golfbanen sentralt på Forus.

  - Vestre Svanholmen 4 blir med dette et lokalt teknologisenter med flere anerkjente virksomheter. Vi har bevisst fokusert på teknologiselskaper i Vestre Svanholmen 4 for at de skal kunne utnytte hverandres kompetanse og innovative løsninger. Vi er svært fornøyde med å få Cegal inn i dette moderne landemerket på Forus, sier kontraktsansvarlig Rolf Aarthun i Seabrokers Eiendom i en pressemelding.

  Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som landets viktigste næringsområde. I tillegg til Seabrokers Eiendom består samarbeidet av DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom. Sammen representerer deltakerne eksisterende og planlagte næringseiendommer på ca 1,2 millioner kvm på Forus.