Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Staten vil dekke 75 prosent av regningen for undersøkelsesbrønn for CO2-lagring

— CO2-fangst og -lagring er en nødvendig teknologi for at vi skal nå våre klimamål.

CO2-fangst og -lagring er en av løsningene som må til hvis verden skal klare å nå sine klimamål, og det er en løsning som kan skape store verdier og mange arbeidsplasser for Norge.

Fortsatt er det imidlertid for dyrt til at løsningene skalerer, og de private aktørene er ikke i stand til å regne hjem utgiftene for å realisere det ennå.

Nå forteller Olje- og energidepartementet i en pressemelding at regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere brorparten av kostnadene knyttet til boring av en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring på sokkelen.

Norcem og Fortum Oslo Varme studerer fangst av CO2 ved sine anlegg mens selskapene Equinor, Shell og Total arbeider med transport og lagring av CO2. De tre selskapene finansierer store deler av utgiftene til forprosjektering, men de har bedt regjeringen om å bidra til finansiering av en undersøkelsesbrønn.

— Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet med selskapene om kostnadsfordeling for brønnen. Dette vil være en betydelig utgift for staten og selskapene. Enigheten om finansieringen viser en tydelig vilje fra både selskapene og staten til å ta nødvendige beslutninger for å holde god framdrift i prosjektet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Hensikten med prøveboringen er å få mer informasjon om hvor egnet det planlagte reservoaret er, samt hvor stor kapasiteten er.

Dette vil være en betydelig utgift for staten og selskapene.

Kjell-Børge Freiberg

— CO2-fangst og -lagring er en nødvendig teknologi for at vi skal nå våre klimamål. Et vellykket norsk prosjekt vil ha stor betydning for videre utvikling av CO2-håndtering både i Europa og globalt. Prosjektet kan også få stor betydning for å nå Parisavtalens mål om å begrense verdens oppvarming til 1,5 grader, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen vil legge forslaget fram for Stortinget i forbindelse med revidert budsjett for 2019. Dersom Stortinget samtykker, vil staten dekke mesteparten av kostnadene for brønnen.

Totalt er det estimert at kostnadene ved brønnen, tilhørende aktiviteter og eventuelle fjerningskostnader blir 535 millioner kroner. Statens andel vil utgjøre 75 pst., men er begrenset oppad til 345 mill. kroner.