Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

- For å nå klimamålene må vi gjøre mange ting på en gang

Hvorfor er det egentlig så viktig å fange CO2'en, spør Elinor som har arbeidsuke i enerWE

Elinor Øsebak-Loe går i klasse 9C på Vestfossen Ungdomsskole. Hun har arbeidsuke i enerWE, og tok en prat om med Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova.

— Jeg går på ungdomsskolen og jeg kan ikke så mye om CCS. Kan du forklare meg hva det er?

— CCS står for CO2 capture and storage, altså CO2-fangst og lagring, forklarer Trude til Elinor. Vi fanger CO2 kjemisk fra et utslippspunkt, som for eksempel en sementfabrikk, og så gjør vi den flytende og frakter den på et skip til et mellomlager. Så skal vi lage en rørledning ut i havet og lagre CO2 langt under havbunnen.

Det virker jo spennende. Men Elinor lurer litt på hvorfor det er så viktig å lagre denne CO2'en.

— Hvis vi skal nå klimamålene og passe på at vi kommer under to grader i temperaturøkning på jorda, så må vi gjøre mange ting på en gang. Vi må jobbe med energieffektivisering og spare energi. Så må vi bygge ut mye mer fornybar energi. Men så har vi også utslipp fra industrien, og her har vi stort sett ikke noe annet valg enn å ta ut CO2 fra utslippspunktene. Derfor er det også viktig å gjøre CO2-fangst og lagring.