Sementfabrikken Norcem i Breivik er det første CCS-prosjektet som får støtte i regjeringens stortingsmelding om Langskip.
Sementfabrikken Norcem i Breivik er det første CCS-prosjektet som får støtte i regjeringens stortingsmelding om Langskip.

- 75 prosent er villige til å betale mer for materialer med lavere klimafotavtryk

Sintef-forskere i FME ZEN har sett på forretningsmodeller og markedstiltak for sementproduksjon med CCS.

Publisert

Tidligere denne uken la regjeringen frem stortingsmeldingen om Langskip, og der lovte de å plukke opp omtrent to tredeler av regningen på 25,3 milliarder for CCS-prosjektet.

Nå skriver Sintef at forskere i FME ZEN har evaluert forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norcem. Det er Norges eneste sementprodusent, og de er det første prosjektet som får støtte. De skal fange 400.000 tonn med CO2 hvert år.

- Målet med undersøkelsen var å finne ut hva som skal til av virkemidler og tiltak for å få lavkarbonbetong med CCS ut i markedet, forteller Ann Kristin Kvellheim, seniorrådgiver i Sintef.

Forskningen viser at det er et stort potensial for CCS-kostnadsreduksjon på lang sikt på grunn av produksjonsfordeler og forbedret designintegrasjon. Hovedproblemet for Norcem knytter seg til byrdefordeling gjennom hele verdikjeden og høye investerings- og driftskostnader. Et sentralt spørsmål i undersøkelsen var derfor om utbyggerne er villige til å betale mer for lavkarbonbetong med CCS. Det er de.

- 75 prosent av de spurte i en undersøkelse fra FME ZEN svarer at de er villige til å betale mer for materialer med lavere klimafotavtrykk. Men det krever at hele sektoren bidrar, så ikke de mest ambisiøse aktørene tar alle investeringene alene, sier NTNU-forsker Raymond Andreas Stokke.

For å bane vei for lavkarbonsement med CCS i det norske markedet, anbefaler forskerne bak rapporten en virkemiddelpakke for myndigheter og industri. Det viktigste tiltaket er å investere og implementere fullskala CCS ved Norcems Brevik-anlegg som pådriver for det bredere markedet. Dette har nå regjeringen besluttet å støtte. Forskerne anbefaler i tillegg å:

  • Utvikle stabile, forutsigbare og langsiktige skattefradrag for fanget CO₂ / per tonn
  • Utrede et ‘grått’ sertifikatmarked som en integreringsmekanisme for karbonkostnader
  • Akselerere grønne offentlige anskaffelser og innovasjonspartnerskap

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS