Det er store volum som skal renses over tid, så dette kan bli en kjempestor industri!

Publisert

Total kostnad for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er redusert fra 13,1 til 11,8 milliarder kroner.

Nylig bevilget regjeringen tilskudd til Fortum Oslo Varme til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Regjeringen har tidligere tilbudt Norcem tilskudd til å gjennomføre forprosjekt av CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik.

enerWE er tilstede på Arendalsuka, og spør Stein Lier Hansen, Administrerende direktør i Norsk Industri om hva dette betyr for industrien.

- Det er veldig viktig. Hvis du ser på prosessindustriens veikart for å nå klimamålene fra Paris så er karbonfangst og lagring helt avgjørende viktig. Vi er veldig glade for at det er to prosjekter som nå går videre.

Nylig fikk NHO bestilt en rapport fra SINTEF og NTNU som forteller at karbonfangst og lagring kan bidra til 80.000 norske arbeidsplasser.

- Det er ikke noen tvil om at olje- og gass vil være en betydelig del av energitilførselen i verden også i 2040. For at det ikke skal føre til utslipp av CO2, så må vi klare å fange og lagre CO2-utslippene. Det er store volum som skal renser over tid, så dette kan bli en kjempestor industri!

Den store utfordringen er finansieringen. Vi spør Stein Lier Hansen om hvem som sitter på nøkkelen til finansiering.

- For det første så vil næringslivet selv stå sentralt i finansieringen. Men utfordringen er også å finansiere transporten etter at en bedrift har fanget CO2. Da må den transporteres til et sikkert lagringssted, og her tror vi staten må inn med et bidrag. Ellers så får vi ikke denne verdikjeden til å gå rundt.