Shell's CCS-anlegg Quest i Canada.
Shell's CCS-anlegg Quest i Canada.

Lavere CCS-kostnader enn forventet

Shells erfaringer etter fem år viser en kostnad som var 35 prosent lavere enn forventet.

Publisert

Shell skriver i en pressemelding at de ved sitt sitt karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada, har fanget og lagret fem millioner tonn CO2, til betydelig lavere kostnad enn forventet. Det vil det norske Northern Lights-prosjektet nyte godt av.

Fem millioner tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra omkring 1,25 millioner biler. Kostnaden for drift av anlegget i Canada er omlag 35 prosent lavere enn opprinnelig estimert, og utbyggingskostnadene ville vært omlag 30 prosent lavere om anlegget ble bygget i dag.

Dette er veldig vesentlig for karbonfangst og -lagring (CCS) da dette foreløpig er for dyrt til at det er kommersielt gjennomførbart på egenhånd. Kostnadene ligger fortsatt langt over det det koster å kjøpe en klimakvote for utslipp, og dermed må CCS-løsninger subsideres for at det skal være mulig å gjennomføre investeringene.

Karbonfangstanlegget Quest, som startet opp 6. november 2015, ble designet for å fange omkring én million tonn CO2 årlig fra produksjon av oljesand, og lagre utslippene i et sandstensreservoar mer enn to kilometer under bakken. Anlegget har vist seg å være mer effektivt og billigere i drift enn antatt, takket være gode reservoaregenskaper, svært god kapasitet for CO2-injeksjon og effektiv drift med mindre enn én prosent årlig nedetid på fangstmodulen.

Shell er involvert i alle deler av verdikjeden for fangst og lagring av CO2, og fortsetter å investere i teknologien som en del av sin ambisjon om netto nullutslipp fra sin virksomhet innen 2050 eller før. Shell tok i mai i år investeringsbeslutning for transport og lagringsdelen av det norske fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2 fra opptil to norske industrianlegg sammen med Total og Equinor.

Northern Lights-prosjektet har hentet mye kunnskap og erfaring fra Quest, som på sin side ønsker bidra til økt bruk av karbonfangst- og lagringsteknologi for å redusere globale klimautslipp.

Northern Lights-prosjektet i Norge er et viktig neste steg

Christiaan van der Eijk

– Myndighetene i Norge og Canada har lenge gått foran og vist globalt lederskap for å få på plass teknologi for fangst og lagring av CO2, en teknologi vi er helt avhengig av for å nå målene satt i Paris-avtalen. Quest-anlegget har vist at teknologien fungerer. Northern Lights-prosjektet i Norge er et viktig neste steg, for det vil være første gang vi knytter flere utslippskilder, i Norge og Europa, til et sentralt CO2-lager i Nordsjøen. Dermed etablerer vi en helt ny forretningsmodell for kommersiell transport og lagring av CO2, som kan muliggjøre potensielle fremtidige investeringer i ytterligere fangstprosjekter, sier Christiaan van der Eijk, leder for karbonfangst og -lagring i Norske Shell.

Quest er ett av verdens største karbonfangstanlegg i kommersiell skala. Anlegget ble bygget for å redusere utslippene fra produksjon av oljesand og opereres av Shell på vegne av Athabasca Oil Sands Project. Karbonfangstteknologien brukt av Quest er utviklet av Shell og er del av en gruppe teknologier testet på Teknologisenter Mongstad.

Fangstteknologi utviklet av Shell er også valgt for bruk på Fortum Oslo Varme sitt energigjenvinningsanlegg, ett av de to industrianleggene som vurderes som del av det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet for karbonfangst og lagring.

Powered by Labrador CMS