Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Vil gi CCS et bedre navn

- Jeg har sett at ord endrer samfunnet.

Publisert

CCS er en forkortelse for Carbon Capture and Storage. På norsk brukes gjerne den engelske forkortelsen, men med de norske ordene karbonfangst og -lagring.

Dette er et samlebegrep for en et sett med teknologiske klimaløsninger for å ta CO2 ut fra utslippskilder og lagre det. Dette anses som en av de teknologiske løsningene som må på plass hvis verden skal klare å nå klimamålene man har blitt enige om i Paris-avtalen.

Utfordringene er imidlertid mange, og de inkluderer blant annet høye kostnader og en forretningsmodell som ikke er helt på plass ennå. Dette jobbes det med, men for å få det til må politikere i både Norge og EU overbevises, og det forutsetter at flest mulig blant folk flest også forstår hva CCS egentlig er og hvorfor det er så viktig.

Onsdag denne uken dro Torund Bryhn i gang en workshop på BI der hun samlet bransjeaktørene og studenter til en workshop for å diskutere utfordringene med å formidle hva CCS er og hvorfor det er så viktig.

- Vi har en forankringsprosess med CCS-miljøet der vi kommer sammen for å snakke om verdens viktigste teknologi som ingen snakker om, sier Bryhn til enerWE.

På workshopen tar hun til orde for å jobbe med språkbruken.

Jeg har sett at ord endrer samfunnet

Torund Bryhn

- Jeg har sett at ord endrer samfunnet, sier Bryhn.

Hun viser frem en t-skjorte med teksten recycle CO2, og en ny logo. Den er utarbeidet av en studentgruppe ved BI, og de har også lagt til ordene:

  • Reduce
  • Reuse
  • Return

Tanken bak er at man hekter seg på et begrep som folk flest forstår og opplever som noe positivt, og som beskriver CCS på en god måte.

Bryhn forteller at de har hatt workshops med flere bransjeaktører, og at recycle CO2 og nøkkelordene har blitt godt mottat.

- Disse ordene hadde så mye mer impact enn vi hadde regnet med, sier Bryhn.

På spørsmål om hvorfor det er nødvendig med et nytt navn for CCS, trekker Bryhn frem den delen av uttrykket som går på lagring.

- Lagring i seg selv hører ut som en eksplosjon, sier Bryhn.

Det er forøvrig ikke tilfelle. Måten CO2 pumpes inn i havbunnen fungerer omtrent på samme måte som havbunnen oppbevarer olje og gass før vi henter den ut.

Noen vil kanskje tenke at et eventuelt navneskifte ikke har noe praktisk betydning. Det mener imidlertid Mette Vågnes Eriksen fra Polyteknisk Forening. Hun viste til at CCS nå på mange måter står i samme situasjon som solenergien gjorde for 20 år siden.

Mette Vågnes Eriksen i Polyteknisk Forening
Mette Vågnes Eriksen i Polyteknisk Forening

Solindustrien kalte seg photovoltaic med forkortelsen PV

Mette Vågnes Eriksen

Da var de avhengig av subsidier for å kunne lykkes, og de trengte tid på å bygge seg opp. De slet imidlertid også veldig mye med navnevalget de brukte om seg selv den gangen.

- Solindustrien kalte seg photovoltaic med forkortelsen PV, sier Eriksen.

Det var ikke en beskrivelse som gikk helt hjem blant folk flest.