Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Mer penger til undersøkelse av mulig område for CO2-lagring

Legger 345 millioner på bordet for å undersøke havbunnen i Nordsjøen.

Publisert

Regjeringen vil bruke 345 millioner kroner ekstra til undersøkelser av havbunnen i et område i Nordsjøen hvor det kan være mulig å lagre CO2.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås en økning av bevilgningen til arbeidet på 150 millioner, samt en tilsagnsfullmakt på 195 millioner kroner.

Pengene er en del av finansieringen av en undersøkelsesbrønn. Den kan gi mer kunnskap om hvorvidt det planlagte reservoaret er egnet, og hvor mye CO2 som kan lagres der.

Regjeringen samarbeider med selskapene Equinor, Shell og Total om forprosjekteringen av transport og lagring av CO2. Selskapene har bedt staten bidra til finansieringen av undersøkelsesbrønnen.

Det er et område sør for Troll-feltet som nå skal undersøkes, etter at et mulig lagersted i Smeaheia-området ble forkastet.

Et CO2-lager i Nordsjøen vil potensielt kunne brukes til å lagre CO2 både fra norske industrianlegg og fra utslippskilder andre steder i Europa. I så fall kan prosjektet bidra til å kutte norske og europeiske utslipp av klimagasser.

(©NTB)