Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fortsatt ingen svar om finansiering av CO2-håndtering

– Vi har fulgt myndighetenes satsing på CO2-håndtering siden 2013 og har besluttet å følge saken videre.

Publisert

Riksrevisjonen følger nøye med på regjeringens planlagte bygging av to anlegg for fangst av CO2 og konstaterer at finansieringen fortsatt ikke er på plass.

Olje- og energidepartementet har besluttet å gå videre med forprosjekter til to fullskala anlegg for fangst av CO2 og forhandler nå med mulige industripartnere.

Viktige forutsetninger, som finansiering av prosjektene, er imidlertid ikke avklart, påpeker Riksrevisjonen.

– Vi har fulgt myndighetenes satsing på CO2-håndtering siden 2013 og har besluttet å følge saken videre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Manglende framdrift

– Spesielt vil vi følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller, som avhenger av beslutninger både i Stortinget og hos private aktører, sier han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere kritisert regjeringen for manglende framdrift i arbeidet med å avklare finansieringsmodell for de to anleggene og har konkludert med at dette har skremt kommersielle aktører fra å fatte investeringsbeslutninger.

Langt fram

Stortingets mål var opprinnelig at det ene av anleggene skulle stå ferdig innen 2020, men det er fortsatt langt fram.

For tre år siden sa daværende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) at en investeringsbeslutning skulle tas våren 2019.

Riksrevisjonen konstaterer nå at en slik beslutning først kan bli fattet i 2020 eller 2021. Et fullskala anlegg vil dermed tidligst kunne stå ferdig i 2024–25.

Ifølge foreløpige beregninger vil det koste mellom 9 og 11 milliarder kroner å bygge hele kjeden fra fangstanlegg til lagring. Årlige driftskostnader anslås til 300–500 millioner kroner.

(©NTB)