Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

EU-penger til CCS lar vente på seg

EUs klimakommisær gir full politisk støtte til norsk CCS-satsing.

Publisert

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete gir full politisk støtte til arbeidet med CO2-rensing i Norge. Men han er ikke klar til å åpne pengesekken helt ennå.

– Dette er nødt til å lykkes, sier Cañete.

Sammen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sto han torsdag som vert for en stor konferanse i Oslo om innsatsen for å få på plass karbonfangst og -lagring, såkalt CCS, i både Norge og andre europeiske land.

– For oss i EU er det et must å gjøre denne teknologien til en suksess. Da må vi samarbeide med lederne i feltet, og Norge er en slik leder, sa Cañete.

Norsk prosjekt

Den norske planen er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og Fortums energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. CO2-en skal deretter fraktes til Øygarden, for så å pumpes ned i et reservoar under havbunnen på norsk sokkel.

Håpet er å få tatt en investeringsbeslutning i 2020 eller 2021, med driftsstart omtrent tre år senere. Men regjeringen kan fortsatt ikke garantere at prosjektet faktisk blir noe av.

– Finansiering av et norsk CCS-prosjekt er en stor oppgave for norske myndigheter. Det er derfor nødvendig å vise at prosjektet er relevant for Europa, sa Freiberg da han møtte pressen i Oslo sammen med Cañete og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– På vår side vil vi trenge noen viktige svar før vi kan bestemme oss for om vi kan realisere vårt prosjekt, advarte han.

Ønsker spleiselag

Freiberg viser til at regjeringen blant annet er i forhandlinger med Norcem og Fortum om hvor stor del av regningen disse selskapene skal ta selv.

Men Norge vil også ha pengehjelp fra EU.

– Vi vet at dette til sjuende og sist vil være et spleiselag, sier Freiberg til NTB.

Det som trengs, er et felles løft, supplerer Elvestuen.

– Vi har finansiert hvert skritt så langt. Men det er dyrt, så ethvert bidrag vil ønskes velkommen, sier han.

Politisk støtte

Cañete forsikrer på sin side om at EU-kommisjonen vil gi sin «fulle politiske støtte» til det norske CCS-prosjektet. Han berømmer prosjektet som godt utviklet.

Men det er for tidlig å svare på hva EU kan bidra med økonomisk. Et nytt innovasjonsfond på hele 11 milliarder euro er på vei, men første anbudsrunde for prosjektstøtte vil ikke bli holdt før i tredje kvartal neste år, opplyser Cañete.

Han er likevel klar på at EU-kommisjonen er innstilt på å gi mye penger til CCS.

– Vi kan ta opptil 60 prosent av kostnaden ved prosjektene, sier han.

Store investeringer

Norge har også stilt som betingelse at flere europeiske land må bli med i samarbeidet om CCS. Håpet er at det norske reservoaret etter hvert skal bli en felles lagringsplass for CO2 som fanges fra industrianlegg i Europa.

Og Norge har allerede investert store pengesummer i prosjektet, påpeker Freiberg. Bare siden statsminister Erna Solbergs regjering tiltrådte har Norge brukt 3,3 milliarder kroner på CCS.

– Hvis ikke det er et klart uttrykk for politisk vilje for å få dette på plass, så vet ikke jeg, sier Freiberg.

(©NTB)