CO2-prosjekter under lupen: Ekstern evaluering snart klar

To konsulentselskaper har jobbet med kvalitetssikring.

Publisert

De to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics har gjennomført en ekstern kvalitetssikring av de norske prosjektene for fangst og lagring av CO2.

Etter det NTB kjenner til, er det ventet at sluttrapporten fra evalueringen vil bli overlevert i begynnelsen av neste uke.

Atkins og Oslo Economics har i den eksterne kvalitetssikringen fått i oppdrag å kontrollere kostnadsanslag, analysere usikkerheten og vurdere om prosjektene er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

De to konsulentselskapene har også levert evalueringsrapporter i tidligere faser av planleggingen, og i 2016 var konklusjonen at prosjektene ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomme. Atkins og Oslo Economics mente derfor at regjeringen ikke burde gå videre med planene.

Men mye har endret seg siden, og i dag er blant annet kvoteprisene vesentlig høyere.

Ideen har vært å fange CO2 fra ett eller to industrianlegg i Norge, frakte CO2-en med skip til Øygarden, for så å pumpe den ned til et permanent lager under havbunnen på norsk sokkel. De to industrianleggene som har vært med i planleggingen, er Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn og Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Kostnaden for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, fra begge de to anleggene er tidligere blitt beregnet til rundt 17 milliarder kroner, mens fangst og lagring av CO2 fra ett av de to anleggene vil koste rundt 11 milliarder kroner.

(©NTB)