Olje- og energiminister Tina Bru på karbonfangstomvisning på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud.
Olje- og energiminister Tina Bru på karbonfangstomvisning på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

- De foreløpige resultatene fra boringen tyder på at området er egnet for lagring av CO2

Northern Light-brønnen er ferdig boret.

Publisert

Equinor og partnerne Shell og Total har avsluttet boringen av verifikasjonsbrønnen for karbonfangsten i Northern Ligts-prosjektet i Nordsjøen, og det ser lovende ut. I motsetning til andre prøveboringer er det ikke ønskelig å finne verken olje eller gass her, men å undersøke om reservoaret egner seg til lagring av CO2.

Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO2-lager på norsk sokkel

Geir Tungesvik

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO2-lager på norsk sokkel. De foreløpige resultatene fra brønnen er positive. Boreresultatene vil nå bli analysert nærmere før vi er klare til å konkludere, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Så langt er det påvist forseglende skiferlag og tilstedeværelse av sandsten med god kvalitet i reservoaret. Partnerne i Northern Lights skal nå analysere resultatene som en del av prosjektets endelige beslutningsprosess.

Dette er en viktig brikke i regjeringens videre arbeid med fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2

Tina Bru

- Det er svært gledelig at vi de foreløpige resultatene fra boringen tyder på at det aktuelle området er egnet for lagring av CO2. Dette er en viktig brikke i regjeringens videre arbeid med fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Dersom fullskalaprosjektet realiseres vil brønnen bli brukt til lagring av CO2 fra Norcems sementproduksjon i Brevik ogFortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Staten er også i forhandlinger med industrien om eventuell støtte til investering og drift i prosjektet. Brønnen vil også kunne brukes for lagring av CO2 fra fangstanlegg i andre land.

- Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Etter målrettet arbeid fra industrien og regjeringen gjennom flere år, begynner underlaget å falle på plass. Jeg jobber nå med å ferdigstille et fullstendig beslutningsunderlag for regjeringen og Stortinget, sier Tina Bru.

Kostnadene for brønnen er delt mellom staten og Equinor, Shell og Total. I arbeidet med undersøkelsesbrønnen er det innhentet et omfattende datagrunnlag gjennom innsamling av kjerneprøver, logging, vannprøver og strømningstest av formasjonen.

Brønnen er boret 17,5 kilometer sørvest for Troll A i den nordlige delen av Nordsjøen om lag 100 kilometer vest for Bergen.

I Cook- og Johansenformasjonene, som er planlagt for CO2-lagring, ble det påtruffet til sammen 173 meter sandstein med god til svært god reservoarkvalitet. Over sandsteinsreservoaret påtraff brønnen 75 meter med forseglende homogen skifer i nedre Drakeformasjonen. Formasjonstrykkdata viser at bergartene over og under det forseglende skiferlaget ikke er i kommunikasjon.

Brønnen ser absolutt ut til å ha gjort jobben, og den er en viktig premiss i det norske fullskala prosjektet

Eva Halland

- Det er alltid spennende når en letebrønn bores. Det var det også med denne, hvor vi ikke bare håpet å påvise et vannfylt reservoar, men et reservoar som ville egne seg godt til injeksjon og lagring av CO2. Brønnen ser absolutt ut til å ha gjort jobben, og den er en viktig premiss i det norske fullskala prosjektet, sier Eva Halland, som koordinerer Oljedirektoratets prosjekt for CO2-deponering.