- CO2-håndtering kan bidra til å øke verdien av norsk gass

Sintef-direktør Nils Røkke mener Northern Lights-brønnen er gode nyheter for både Norge og Europa.

Publisert Sist oppdatert

I dag annonserte Olje og Energidepartementet at de foreløpige resultatene fra boringen i Northern Lights- prosjektet er gode og tyder på at det aktuelle området er egnet for lagring av CO2.

Det blir tatt godt imot i Sintef, der en av forskningsmiljøets fremste CCS-forkjempere er klar og tydelig på hvor viktig dette er for klimaet, norsk gass og næringslivet.

- For å nå Paris-avtalens målsettinger om å være godt under 2-graders målet, må vi isolere CO2 fra å komme ut i atmosfæren. Da må CO2-en lagres. De forløpige positive resultatene fra prøveboringen på Northern Lights har stor betydning for klimakampen i Norge og Europa, sier Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF og leder for den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance (EERA).

Northern Lights prosjektet er en del av Norges fullskala CO2 fangst og retur-prosjekt. I fullskalaprosjektet planlegges i første omgang at CO2 skal fanges fra Norcems sementfabrikk i Brevik og fra Fortums Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Deretter skal CO2 transporteres med skip til et landanlegg i Øygarden kommune før den vil gå i en rørledning til et lager som ligger mer enn 2500 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Det er Equinor, Shell og Total som samarbeider rundt transporten og lagringen.

Innen ti år, i 2030, skal 50prosent av Norges CO2-utslipp være redusert, og i løpet av 30 år skal CO 2 utslippene være netto null.

Tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge vil kunne bygge fremtidig konkurransekraft for norsk industri, både på fastlandet og sokkelen

Nils Røkke

- Tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge vil kunne bygge fremtidig konkurransekraft for norsk industri, både på fastlandet og sokkelen. CO2-håndtering kan bidra til å øke verdien av norsk naturgass, gjennom å skape rammebetingelser for ren og storskala produksjon av hydrogen. Det vil også styrke konkurransekraft til norsk prosessindustri som har mål om nullutslipp, sier Røkke.

I 1986 var det to forskere ved SINTEF i Trondheim som unnfanget ideen om å lagre CO2 fra fossilt fyrte kraftverk i geologiske lag under havbunnen for klimaformål. Alt i 1986 begynte Erik Lindeberg og hans SINTEF-kollega Torleif Holt å utvikle et konsept som resulterte i et prosjekt på temaet ”gasskraftverk med CO2 -håndtering. Dette pionerprosjektet ble gjennomført for midler fra Equinor.

- Det tar lang tid å få realisert denne typen teknologi. I fremtiden så må dette gå mye raskere fordi vi har bare ti år igjen til 2030, sier Røkke.

Powered by Labrador CMS