Håper at letebrønnen ikke finner olje eller gass

Riggen Wes Hercules er ute for å bore etter CO2-lager til CCS-prosjektet Northern Lights.

Publisert Sist oppdatert

Oljedirektoratet forteller på sin hjemmeside at for første gang bores en letebrønn der formålet ikke er å finne olje eller gass.

Brønnen bores sør for Troll-feltet i Nordsjøen, og hensikten med den er å undersøke om reservoaret i den dyptliggende Johansenformasjonen er egnet som lager for karbondioksid (CO2).

Det er prosjektet Northern Lights, som består av operatøren Equinor sammen med Shell og Total, som borer undersøkelsesbrønnen.

Dersom brønnen påviser gode reservoaregenskaper, og det senere blir besluttet å benytte formasjonen som CO2-lager, vil den første CO2-injektoren bores som et sidesteg fra undersøkelsesbrønnen.

- Dersom brønnen påviser sandstein med gode strømningsegenskaper, kan denne delen av Johansenformasjonen være godt egnet som CO2-deponi, sier underdirektør for leting Wenche Tjelta Johansen.

Hun forteller at Johansenformasjonen ligger på rundt 2700 meter dyp, og at letebrønnene som tidligere er boret ned i formasjonen ligger på Troll-feltet, langt fra denne brønnlokasjonen.

Troll-reservoaret ligger rundt 600 meter høyere oppe i lagrekka, og det er mange tette lag med skifer mellom det og Johansenformasjonen. De tette skiferlagene er viktige å undersøke for at en skal være sikker på at CO2-en skal holde seg på plass.

I Norge har vi lang erfaring og god kompetanse på sikker lagring av CO2 under havbunnen

Wenche Tjelta Johansen

- I Norge har vi lang erfaring og god kompetanse på sikker lagring av CO2 under havbunnen, sier Johansen.

Siden 1996 er CO2 blitt fjernet fra Sleipner Vest-gassen og injisert i Utsiraformasjonen. En million tonn CO2 lagres i undergrunnen hvert år. Siden 2007 er det også blitt lagret 700 000 tonn CO2 i året ved Snøhvit-feltet.

Les mer på Oljedirektoratets hjemmeside.