- Fornybart vil i fremtiden ha en langt større rolle, som blant annet sol og vind

Publisert

Denne uken er enerWE tilstede på konferansen Energy Transition som arrangeres i regi av NTNU og Statoil. På konferansen diskuterer akademia, næringsliv og myndigheter fremtidens energisystem.

Sergey Paltsev er Deputy Director of the MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change. Han deltok fra scenen på konferansen. enerWE tok en prat med han i en pause.

- Hvordan vil energimiksen se ut i 2040?

- Det er flere konkurrerende krefter her, forteller Sergey Paltsev til enerWE. Fornybart vil ha en langt større rolle, som blant annet sol og vind, men også biomasse. Fossil energi vil reduseres betraktelig.

Han forteller at drivkreftene for dette er ønsket om å redusere luftforurensning i mange deler av verden, som i Kina og India. Det vil påvirke bruk av kull.

- Elektrifiseringen og elbiler vil føre til redusert bruk av olje. Samtidig vil olje fortsatt benyttes innen andre former for transport der det ikke finnes levedyktige alternativer i dag. Men energimiksen i fremtiden vil bestå av langt mindre fossilt brensel enn tidligere. 

- Vil fossilt brensel i fremtiden kun fungere som en backup for fornybar energi når vinden ikke blåser og solen ikke skinner?

- Ja, men for ulike typer fossil brensel. Det ser ut til å at naturgass vil gjøre det bra de neste 20 årene, men spørsmålet er hva som skjer etter det. Dersom man bygger infrastruktur for naturgass så vil det vare i mer enn 40 år, så da prater vi om 2060-2070. Pga. togradersmålet i Parisavtalen har fossil brensel uten CCS ingen fremtid. Det betyr at det enten må bli CCS, eller så blir det elektrifisering og løsninger fra vind og sol.

Han synes det er synd at CCS ikke er så utviklet som mange hadde håpet.

- Dersom du ser på analysene fra IPPC så ser du at de fleste analysene gir CCS en stor rolle i andre halvdel av århundret. Dersom du ser på hvordan industrien har utviklet seg, er vi langt unna dette nå.

- Burde Norge investere i sol og vind istedenfor CCS?

- Dr. Ernest Moniz var energiminister i USA. Da han ble spurt om hvilke type energi vi burde utvikle svarte han at vi ikke klarer å plukke ut vinnerne. Vi bør fortsette å undersøke alle de ulike veiene. For ulike land som har ulike konkurransefordeler så er det fornuftig å se på de veiene der man har best konkurransefordel.

Sergey Paltsev peker på at Norge har lang erfaring med olje- og gass, samt erfaring med CCS.

- Norge kan derfor ta en lederposisjon innen CCS. Dersom Norge klarer å vise at det er mulig med CCS, så vil det gi en bedre fremtid for mange andre deler av verden. Norske myndigheter bør derfor tenke på hvordan man kan diversifisere og redusere risikoen. De bør både satse på fornybart, men også tenke på den velsignelsen Norge har med tanke på hydrokarboner. De bør se på hvordan de bedre kan bruke hydrokarboner for fremtidens generasjoner. Norge kan tjene mye på å utvikle CCS-teknologi og tilby dette til resten av verden.