- Et stort skritt i riktig retning

Reaksjonene er stort sett positive, men flere vil ha full satsing på Klemetsrud fra dag én.

Publisert

I dag la regjeringen frem sin strategi for karbonfangst og -lagring (CCS) i form av en stortingsmelding. Der foreslår regjeringen å satse på CCS med det de kaller prosjekt «langskip».

Det innebærer å støtte Norcem, Northern Lights og også en betinget støtte til avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo - under forutsetning av at de også får annen ekstern finansiering.

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 25,1 milliarder kroner, og regjeringen forventer å plukke opp 16,8 milliarder av den regningen.

I bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er de godt fornøyd med regjeringens forslag.

– Dette er en gledelig nyhet og et stort skritt i riktig retning, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Hun er forøvrig tidligere medlem av regjeringen Solberg, og hadde et halvt års karantene før hun kunne begynne i Norsk olje og gass.

– Alle “first in kind”-prosjekter trenger støtte. Fornybar energi som sol og vind trengte også at fellesskapet tok en del av risikoen de første årene. Med storstilt ambisiøs satsing i flere land falt kostnadene drastisk. Tilsvarende forløp vil vi se for CO2-fangst og lagring, og Norge er i en helt unik posisjon for å bidra til dette. Derfor er det gledelig at regjeringen også gir positive signaler om fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varme, sier Hauglie.

Fikk ikke full pott, men nok til å være fornøyde

– Dette er fantastisk gode nyheter for alle som jobber med CCS i Norge, uttaler Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

Fortum Oslo Varme fikk ikke full støtte til Klemestrud, men de er likevel godt fornøyd med dagens stortingsmelding.

– Vi hadde selvsagt håpet på full finansiering, men på tross av dette er vi glade for at regjeringen er villige til å bidra til delfinansiering av vårt fangstprosjekt med et konkret og betydelig beløp - 3 milliarder kroner. Det viser at regjeringen mener at Fortum Oslo Varmes prosjekt er viktig, både for klima og for realiseringen av karbonfangst i en bransje med store utslippspunkt, sier Bjerkås.

Godt fornøyd er også Nils Røkke fra Sintef. Han har sammen med resten av Sintef og NTNU jobbet med og forsket på CCS i 30 år, og beskriver dagens stortingsmelding som en etterlengtet milepæl.

- Diskusjonen om CCS endres i Europa gjennom dette forslaget, det vil reelt bli muligheter for å transportere og returnere CO2. Forslaget peker også i riktig retning for å nå Parisavtalens målsettinger, uten CCS vil man ikke nå ambisjonene om netto null utslipp rundt midten av århundreåret. Statsminsteren koblet også initiativet til hydrogenproduksjon i stor skala og realiseringen av hydrogensamfunnet. Dette er enda en god grunn til å etablere systemer for CO2 transport og retur. Så er det å håpe at man finner midler til å realisere fangst av CO2 fra Klemetsrudanlegget også, sier Røkke.

I miljøorganisasjonen Zero jubler de også.

- Det er veldig bra for sementindustrien internasjonalt at Norge investerer i Norcems fangstanlegg. Produksjon av sement står for 5 prosent av de globale CO2-utslippene, så her går Norcem og Norge foran og viser at det er mulig, sier daglig leder Marius Holm i ZERO.

Han mener at dette ikke bare er viktig for klimaet, men også for norsk næringsliv.

- Dette styrker også den norske grønne konkurransekraften, og er med på å bevare arbeidsplasser. Det er ikke minst viktig at vi nå får bekreftet at Norge skal bygge et lager som kan ta imot CO2 fra europeisk industri i tiår fremover. Dette er en klimaløsning som både EU og resten av verden trenger.

Vil ha full satsing på begge anleggene

Holm er imidlertid skuffet over at det bare var Norcem som fikk fullfinansiering.

- Men ett anlegg er ikke nok. Skal Norge nå klimamålene for 2030, må flere avfallsforbrenningsanlegg ha CO2-fangst. Dersom regjeringens forutsetninger for støtte til CO2-fangst ved Fortum Oslo varme ikke oppfylles eller gir store forsinkelser, vil det bli vanskelig å oppfylle Norges utslippsmål, sier Holm.

Det samme tenker Frode Alfheim i Industri Energi.

– Dette er en stor dag for Norcem og norsk industri! Endelig skal vi komme i gang med fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2. Det sagt: Regjeringen legger seg på et skuffende lavt ambisjonsnivå. Det faglig riktige ville helt klart være å gå for begge anleggene, det ville gitt et mye sterkere prosjekt, sier Alfheim.

Powered by Labrador CMS