- Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne

Regjeringen blar opp for Norcem, og lover penger til Klemetsrud såfremt de også får annen finansiering på plass.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringen holder i dag pressekonferanse for å lansere "Langskip". Dette er navnet for den norske satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS).

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsinga til regjeringen. Prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobber, seier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen foreslår å først realisere fangst med Norcems sementfabrikk i Brevik, og så legges det opp til å støtte CCS ved Klemetsrud etterhvert. Her forutsettes det imidlertid at prosjektet først for egenfinansiering og finansiering fra EU før regjeringen stiller med midler.

– For at prosjektet skal bli en klimasuksess for fremtiden, må òg andre land ta teknologien i bruk. Det er en av grunnene til at vi stiller krav om at også andre skal bidra økonomisk, seier Solberg.

Langskip-prosjektet omfatter også støtte til Northern Lights, samarbeidsprosjektet mellom Equinor, Shell og Total. De skal frakte flytende CO2 med skip fra fangsanleggene til Øygarden i Vestland, hvor den vil bli pumpet gjennom rør til et lager på havbunnen.

– Vi har vært opptatt av å bygge stein på stein sammenmed industrien, slik at vi er trygge på at det kan gjennomføres. Denne tilnærmingen har vært vellykket, og grunnlaget for beslutningen er nå på plass. Med Langskip bygger vi ny infrastruktur, og vi legg til rette for å knytte andre CO2-fangstanlegg til et CO2-lager i Norge. Dette er klimapolitikk som fungerer, seier olje- og energiminister Tina Bru.

Norge har forpliktet seg til å kutte våre utslipp med 50-55 prosent.

– For at verden skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, må vi fange og lagre CO2 i stort omfang. Det er ikke alle utslepp som kan kuttes med å ta i bruk fornybar energi. I flere industriprosesser, som til for eksempel sementproduksjon, er CO2-fangst og -lagring den eneste teknologien som kan kutte utslippene. Med dette skaper Norge klimaløysinger for fremtiden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Samlet sett er det snakk om investeringer på 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights. Driftskostnader for ti års drift er anslått til å utgjøre ca 8 milliarder kroner. Totalt er det dermed snakk om kostnader på 25,1 milliarder kroner. Statens andel anslås til å utgjøre kostnader i størrelsesorden 16,8 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS