Rapport: Langskip vil koste 1280 kroner per tonn CO2

Erfaringsrapport fra Gassnova har sett på erfaringene så langt, og regnet på hva CCS vil koste.

Publisert Sist oppdatert

Gassnova har laget en rapport for å oppsummere hva man har erfart og lært så langt fra CCS-prosjektet Langskip.

Det oppsummeres i følgene overordnede punkter:

  • Utviklingen av en verdikjede for CCS med CO2-fangst, transport med skip og -lagring er teknisk mulig og trygt, men kommersielt utfordrende
  • London-protokollen har vært en barriere for å transportere CO2 på tvers av landegrensen, men en endring i 2019 åpnet for CO2-eksport og dermed er det ikke lengre noen identifiserte regulatoriske hindringer
  • Det har vært mulig å utvikle verdikjeden for CCS med minimal bruk av ny teknologi, og det er bare for amine-teknologiene som brukes til å fange CO2 at det ikke er noen alternative løsninger å falle tilbake på
  • Selv om det er få sammenlignbare verdikjeder for CCS på verdensbasis, er erfarne og kompetente leverandører tilgjengelige
  • Som forventet for et foregangsprosjekt som dette blir kostnaden per tonn høy, og den estimeres til å utgjøre rundt 1280 kroner per tonn
  • Tiden som trengs til å gjennomføre ingeniørarbeidet og bygge transport- og lagringsfasiliteter på skip, samt bygge en mottaksterminal, ligger på omtrent 36 måneder.
  • Staten vil plukke opp henholdsvis 84 og 73 prosent av de forventede kostnadene for Norcem og Northern Lights prosjektene

Av disse punktene er det kanskje spesielt kostnadene knyttet til hvert tonn med CO2. 1280 kroner per tonn er åpenbart en høy pris sammenlignet med prisen på klimakvoter, men det er en pris som forventes å gå ned etter hvert som løsningene skaleres opp.

I rapporten står det at med en verdikjede bestående av både Fortum Oslo Varme og Norcem vil gi en kostnad på omtrent 1280 kroner per tonn. Av dette utgjør transport og lagring litt mer enn 50 prosent.

Med en full utnyttelse av kapasiteten i lagringsfasilitetene, forventes det at de totale kostnadene for fangst, transport og lagring kan komme ned i omtrent 940 kroner per tonn.

Det påpekes samtidig at utvikling av flere verdikjeder for CCS kan bringe kostnadene ytterligere ned.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS