Ved avfallsanlegget på Klemetsrud jobber Fortum med et pilotprosjekt for karbonfangst.
Ved avfallsanlegget på Klemetsrud jobber Fortum med et pilotprosjekt for karbonfangst.

Eksplosjon i medieoppmerksomheten for karbonfangst

Ferske tall viser 160 prosents vekst i norske mediers omtale av karbonfangst.

Publisert Sist oppdatert

Analyseselskapet Retriever har på oppdrag av enerWE foretatt en måling av norske mediers omtale av karbonfangst/CCS hittil i år. Ikke overraskende har det vært en stor økning i omtale av begrepet.

I perioden 1. januar til 31. juli i 2019 ble begrepet karbonfangst omtalt 954 ganger i norske medier. Tallet for samme periode i år, er på 2474 omtaler. Dette innebærer en vekst på 159 prosent. Se månedlig oversikt over omtalen lenger ned i denne saken.

Analysesjef Sigmund Wøien i Retriever.
Analysesjef Sigmund Wøien i Retriever.

- Omtalen av karbonfangst har skutt i været de siste årene. Det er mange årsaker til at omfanget har økt, men fellesnevneren for mange av sakene som utmerker seg er knyttet til satsningen på karbonfangst og -lagring, enten det kommer fra politisk hold eller fra store virksomheter som Equinor, sier analysesjef Sigmund Wøien i Retriever til enerWE i en kommentar til tallene.

- Ikke overrasket

Blant selskapene som har kommet lengst i utvikling av teknologi for karbonfangst, er Fortum.

Direktør for CCS i Fortum Varme, Jannicke Gerner Bjerkås sier til enerWE at hun ikke er overrasket over tallene i målingen.

CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Varme.
CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Varme.

- Nei, jeg er egentlig ikke overrasket over det. Vi erfarer også at medier i inn- og utland viser økende interesse i Fortums karbonfangstprosjekt og det norske fullskalaprosjektet. Vi, som mange andre virksomheter, følger mediedekningen tett og våre analyser viser at CCS-prosjektet er et av de mest omtalte temaene for Fortums virksomhet i Norge, sier hun.

- Tror du det norske folk begynner å forstå hva karbonfangst er?

- Vår erfaring er at selv om medieomtalen har økt så er det fremdeles store variasjoner i folks kjennskap til, og kunnskap om, karbonfangst. Dette gjelder for karbonfangst og lagring (CCS) både som teknologi, klimatiltak og som ny framtidsrettet industri. Men det går da rette veien, og når vi nå forhåpentligvis får realisert fullskalaprosjektet vil nok stadig flere få en forståelse av hva dette dreier seg om, og hvorfor det er viktig og riktig å gjøre dette for Norge, sier Bjerkås.

Stavanger Aftenblad skrevet mest om karbonfangst i år

Tallene fra Retriever viser også at begrepet karbonfangst skapte mer engasjement på Facebook i 2019 enn det har gjort i 2020. I perioden januar-juli 2019 var gjennomsnittlig engasjement eller interaksjoner på 221 per artikkel på Facebook - mens tilsvarende tall i 2020 faller til 193.

I januar-juli 2019 var det Teknisk Ukeblad som skrev mest om karbonfangst, mens det i samme periode i 2020 har vært Stavanger Aftenblad som har skrevet mest om begrepet.

Omtale av "karbonfangst" i norske medier

Måned 2019 2020
Januar104374
Februar108295
Mars194344
April142325
Mai119518
Juni193347
Juli94271
Total9542 474

FAKTA:

Retriever har utført målingen på oppdrag av enerWE. Det er søkt i Retrievers database av redaksjonelle medier. Det vil si alt som skrives i norske papir- og nettaviser, i tillegg til de viktigste og mest toneangivende nyhetssendingene på tv og radio. Perioder: 01.01.19-31.07.19 og 01.01.20-31.07.20. Det er både søkt på begrepet karbonfangst og CCS.