- Det er påmeldt tre ganger så mange som vi har plass til

Stor interesse for nytt studie innen karbonfangst og -lagring.

Publisert Sist oppdatert

Om kun få uker sparker Universitetet i Bergen (UiB) i gang et splitter nytt utdanningstilbud innen karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS).

Det er fagmiljøet ved Institutt for fysikk og teknologi som står bak det nye studiet. Men fagfeltet er ikke nytt ved UiB, forteller professor Martin Fernø til enerWE.

- Dette et forskningsfelt vi har jobbet med i over 25 år ved UiB. Vi har utdannet mange studenter på dette temaet og undervisning innen CCUS er noe vi har lang erfaring med. Nå begynner det endelig å skje ting i Norge, sier han og trekker frem regjeringens nylige satsing «Langskip» og industriens arbeid med «Northern Lights».

I «Langskip» ligger det en storstilt satsing på karbonfangst og –lagring der CO2 skal transporteres fra Østlandet med båter langs kysten før det pumpes ned i geologiske reservoarer flere kilometer under bakken i havet utenfor Bergen.

Bildet viser utbredelsen av injisert CO2 i relevante, vannfylte geologiske formasjoner.
Bildet viser utbredelsen av injisert CO2 i relevante, vannfylte geologiske formasjoner.

- Slike prosjekter er ikke bare viktig for Norge, denne teknologien er meget relevant globalt for å kunne redusere menneskeskapte CO2 utslipp. Nå skjer det store ting, og vi er klare, sier Fernø.

Han forteller at UiB lenge har sett et behov for mer kunnskap rundt CCUS, og fagmiljøet var i gang med å utvikle et etter- og videreutdanningskurs (EVU). I september ble UiB kontaktet av Kompetanse Norge på vegne av Tekna, Nito og Norsk olje og gass om muligheten for å tilby utdanning innenfor blant annet karbonfangst og -lagring.

- Da slengte vi oss rundt. Og i løpet av fire-fem uker starter vi nå et tiukers EVU-kurs i CCUS, forteller han stolt.

Populært kurs

Det er institutt for fysikk og teknologi som er ansvarlig for studiet - men det kommer også til å bli hentet inn eksterne forelesere. Studiet skal kunne gi tre studiepoeng.

Og Fernø kan fortelle at interessen for kurset har vært stor - og det ble raskt fulltegnet.

- Per nå er det påmeldt tre ganger så mange som vi har plass på kurset. Den store pågangen viser behovet for slike kurs fremover. Vi planlegger derfor å tilby kurset igjen i vinter. Aktiviteten er jo at dette er viktig i energiomstillingen. Ikke bare i Bergen, men også nasjonalt.

Den store pågangen viser behovet for slike kurs fremover.

Han har ikke sett tilsvarende kurs andre steder, og tror slik kursing kan bli viktig for en raskere omstilling til lavutslippssamfunnet.

- De som er i jobb kan ta kurset ved siden av, og kan spre kunnskapen om dette viktige feltet på sin arbeidsplass. Da kan omstillingen skje enda kjappere. Vi tenker også på de som er permitterte og arbeidsledige - slik at de kan få nye muligheter og få ny kompetanse.

- Bergen blir episenteret for CO2

Og han forteller gledesstrålende at stadig nye selskaper som satser på karbonfangst og -lagring, dukker opp.

- Og Bergen blir episenteret for CO2-lagring i Norge. Regionen har jobbet lenge med olje og gass, selv om karbonfangst og -lagring ikke bare er viktig for den bransjen. CO2-en som skal pumpes ned under jorda i Langskip kommer fra sementproduksjon.

Etter hvert vil også CO2 fra olje- og gass produksjon bli del av dette - selv om dette er virksomhet med en sluttdato.

- Sement og avfall vil vi jo ha lenge etter at vi eventuelt kutter ut fossilt brensel, sier han.

Videreutdanningen vil bli heldigital og modulbasert, og starter i slutten av denne måneden.

Powered by Labrador CMS