CO2-PROBLEM: Det årlige CO2-utslippet fra Klemetsrudanlegget vil om ikke lenge ligge på cirka 400 000 tonn. Foto: Fredrik Drevon.
CO2-PROBLEM: Det årlige CO2-utslippet fra Klemetsrudanlegget vil om ikke lenge ligge på cirka 400 000 tonn. Foto: Fredrik Drevon.

– Det er en åpenbar mangel på politisk støtte for CCS i Tyskland

Tyskerne er negative til karbonfangst og -lagring fordi det assosieres med kullkraft.

Publisert Sist oppdatert

Det tysk-norske handelskammeret skriver i en pressemelding at det er manglende aksept for karbonfangst og -lagring (CCS) som teknologi i Tyskland. De arrangerte nylig et webinar om temaet der de tok opp temaet, og utfordringene som CCS har med å få gjennomslag i Tyskland.

– Det er en åpenbar mangel på politisk støtte for CCS i Tyskland. Et eksempel på dette er forbundsregjeringens nylige hydrogenstrategi. Denne fremmer det grønne hydrogenets rolle og legger liten vekt på blått hydrogen, uttalte keynote-taler Julian Schorpp, Director European Energy and Climate Policy på et webinar i regi av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK).

Motstanden mot CCS i Tyskland stammer fra en debatt rundt 2010 om å ta i bruk teknologien for å kutte utslipp fra kull i kraftsektoren. Dette har gitt CCS et dårlig image i Tyskland der de nå jobber på spreng med å fase ut kull.

Det er ingen appetitt for å gjenåpne diskusjonen i Tyskland nå, men dette kan og må endres med Green Deal

Julian Schorpp

– Det er ingen appetitt for å gjenåpne diskusjonen i Tyskland nå, men dette kan og må endres med Green Deal. I EUs langsiktige klimastrategi spiller CCS en rolle i nesten alle scenarioer. Ekskluderer man teknologien fra miksen, vil det bli dyrere å nå målene, sa Schorpp.

Schorpp betonte at for å sikre fremgangen til CCS i Tyskland haster det å få i gang en ærlig og åpen debatt om teknologibehovet og nullutslippsøkonomien.

– Det er viktig å huske på at det norske CCS-prosjektet er et europeisk prosjekt. Vi deler våre erfaringer med industrier og myndigheter i andre land. Lagringsfasiliteten i Nordsjøen har plass til CO2 fra Europa, dermed representerer det en mulighet for europeiske selskaper som ser etter måter å møte sine reduksjonsmål på, sier Gassnova-sjef Trude Sundset.

Gassnova er et statlig foretak for CO2-håndtering og ansvarlig for å forberede transport- og lagringsprosjektet Northern Lights. Investeringsbeslutningen kommer antageligvis i høst i forbindelse med at statsbudsjettet for 2021 skal vedtas.

– Jeg er glad for at holdningen til CCS har blitt mer og mer positiv de siste årene, både i Norge og globalt. Nylig uttalte EU-kommisjonen at CCS vill være en av teknologiene som vil motta støtte fra det nye investeringsprogrammet på 150 milliarder euro som skal sikre den grønne omstillingen i europeisk industri. Jeg tror at Green Deal er i ferd med å bli en big deal.

Selv om Tyskland som nasjon er lunkne til CCS, er den tyske industrien klar på at de trenger og ønsker CCS.

– CCS-teknologi er avgjørende for vår industri ettersom to tredeler av utslippene våre er uunngåelige. Heidelberg Cement har 25 prosent av det tyske markedet, noe som innebærer direkte utslipp på omtrent fem millioner tonn årlig, sa Christoph Reißfelder, Head of Liaison Office Berlin i Heidelberg Cement.

Heidelberg Cement eier sementanlegget Norcem i Brevik, som er en del av det norske fangstprosjektet. Ifølge Reißfelder er den manglende politiske og samfunnsmessige akseptansen teknologien har i den tyske befolkningen en utfordring, men selskapet er fortsatt optimistisk.

Alle snakker om grønt hydrogen fordi det er mer politisk fordøyelig enn å snakke om karbonfangst og -lagring

Christoph Reißfelder

– Alle snakker om grønt hydrogen fordi det er mer politisk fordøyelig enn å snakke om karbonfangst og -lagring. Men vi merker at med fjorårets føderale klimaprogram blir CCS et mer relevant tema også i politikken, sier Reißfelder.

Det går likevel ikke raskt nok. Infrastrukturen for transport av karbonet må på plass hvis Heidelberg Cement skal treffe en investeringsbeslutning om fangstanlegg. Her kan Norge få en sentral rolle.

– Tyskland glemmer dessverre at naboland som Norge og Nederland har en moden CCS-utvikling. Vi er derfor nødt til å forsøke å øke samarbeid på tvers av grensene, sier Reißfelder.

Powered by Labrador CMS