Nysnø investerer i hydrogenproduksjon med CCS

Skal produsere 250 tonn hydrogen i året på Kollsnes utenfor Bergen.

Publisert

Nysnø Klimainvesteringer forteller i en pressemelding at de investerer 30 millioner i ZEG Power for å etablere effektiv hydrogenproduksjon med integrert karbongfangst på Kollsnes utenfor Bergen.

Hydrogen er en sentral energibærer for å oppnå reduserte utslipp innen industri, maritim sektor og tungtransport. Globalt produseres hydrogen hovedsakelig fra naturgass uten karbonfangst- og lagring (CCS), og fremtidig bruk av hydrogen krever kostnadseffektiv produksjon med reduserte utslipp.

Nysnø skriver at det norske hydrogenselskapet ZEG Power leverer ny teknologi for høyeffektiv hydrogenproduksjon med integrert karbonfangst som er utviklet ved Institutt for energiteknikk (IFE). Det første anlegget vil etableres i CCB Energy Park på Kollsnes som et ledd i kommersialisering og videre internasjonal vekst.

- Teknologien til ZEG Power er et viktig steg for industrialisering av fremtidsrettet hydrogenproduksjon. Sammen med internasjonalt ledende investorer innen hydrogenteknologi ser Nysnø frem til å følge selskapet i neste fase for kommersialisering, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

På Kollsnes vil ZEG Power bygge et anlegg for daglig produksjon av 700 kg hydrogen fra 2022, som tilsvarer 250 tonn i året. Anlegget vil benytte biogass til hydrogenproduksjon inntil karbonlagring er tilgjengelig. Med kommersialisering av et større anlegg i 2024 vil ZEG Power kunne møte økende etterspørsel etter hydrogen fra maritim og landbasert transport.

- Etablering av det første industrielle anlegget vil vise at ny teknologi for hydrogenproduksjon er mulig. Neste steg er å realisere et større anlegg som kan levere 5000 tonn hydrogen i året. Det er sterk interesse fra investorer, og nå har vi med oss kompetent kapital for å realisere våre ambisjoner i Norge og internasjonalt, sier Kathrine K. Ryengen, administrerende direktør i ZEG Power.

- Norge har mange fortrinn for fremtidsrettet hydrogenproduksjon, og hydrogen kan bringe nye muligheter for Norge som energinasjon. Det er særlig attraktivt at teknologien kan knytte sammen nye verdikjeder for hydrogen, karbonfangst og -lagring, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Nysnø Klimainvesteringer investerer 30 millioner kroner i en total kapitalinnhenting på om lag 130 millioner kroner.

Eksisterende investorer IFE Invest og Stratel deltar i runden sammen med flere nye investorer der de største er AP Ventures, Nysnø og SPARX Group (Mirai Creation Fund II), i tillegg til at Coast Center Base (CCB) på Kollsnes går inn som partner og investor.