Hildegunn Blindheim fra Norsk olje og gass har ledet arbeidet med KonKrafts rapport om fremtidens energinæring på norsk sokkel.
Hildegunn Blindheim fra Norsk olje og gass har ledet arbeidet med KonKrafts rapport om fremtidens energinæring på norsk sokkel.

- Nå har vi satt helt konkrete ambisjoner

- Det er både optimisme og realisme i det vi har lagt frem.

Publisert Sist oppdatert

Fredag i forrige uke la KonKraft frem sin rapport om framtidens energinæring på norsk sokkel. Der konkretiserer olje- og gassnæringen hvordan de skal klare å kutte utslippene i tråd med målene de presenterte i januar.

Målet er å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent innen 2030, og komme ned mot nullutslipp i 2050. Det betyr at utslippene skal kuttes fra 13,9 million tonn til 8,1 millioner i 2030, for så å komme helt ned mot null i 2050.

- Det er en bred oljebransjen som har jobbet frem dette, sa Hildegunn Blindheim fra interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

Utslippene på norsk sokkel kan grovt sett deles i fire hovedkilder:

  • Gassturbiner: 84%
  • Fakling: 7%
  • Motor: 6%
  • Øvrig 3%

Kuttene skal gjøres på flere måter med flere forskjellige teknologier.

- Disse utslippene må tas gjennom bruk av kraft fra land, havvind og en betydelig innsats på energieffektivisering i alle ledd, sier Blindheim.

Hun legger samtidig til at de ikke er så enkelt. For selv om Norge er verdensledende på lave utslipp under produksjonen, så er det en utfordring at mye av vår produksjon kommer fra modne felt.

- Olje- og gassproduksjon krever mer energi etterhvert som feltene blir eldre, sier Blindheim.

Når enerWE prater med Blindheim etter presentasjonen forteller hun at det har vært viktig å konkretisere ambisjonene med etterprøvbare konkrete målsettinger.

Nå har vi satt helt konkrete ambisjoner

Hildegunn Blindheim

- Vi har snakket om hydrogen og karbonfangst- og lagring. Nå har vi satt helt konkrete ambisjoner, sier Blindheim til enerWE.

Disse konkretiseringene inkluderer blant annet:

  • Demonstrere hydrogen som drivstoff i offshore skipsfart innen 2025
  • Minst 5 europeiske industribedrifter som bruker hydrogen produsert fra gass med CCS innen 2030
  • Minst 2 gasskraftverk som bruker hydrogen som brensel
  • 2 CO2-fangstanlegg i Norge

Hun presiserer at selv om dette er målene, så håper de å levere mer og bedre enn det.

- Det er både optimisme og realisme i det vi har lagt frem. Vi ønsker å levere på det vi har lagt frem i rapporten, sier Blindheim.

Samtidig er hun klar på at det krever mer enn bare gjennomføring. Disse målene forutsetter at det utvikles nye teknologiske løsninger.

Vi har ikke alle svarene, men poenget er å sette målene slik at vi allerede nå satser betydelig

Hildegunn Blindheim

- Vi har ikke alle svarene, men poenget er å sette målene slik at vi allerede nå satser betydelig, sier Blindheim.

Når olje- og gassbransjen presenterer sine planer for utslippskutt, er fokuset naturlig nok på de utslippene de kan gjøre noe med. Det vil si utslippene fra produksjonen. Blindheim er likevel klar på at det ikke er der utslippene er størst.

- De største utslippene kommer fra bruken av olje og gass, sier Blindheim.

Her kan både hydrogen og CCS spille en viktig rolle for å hjelpe også kundene til å kutte sine utslipp.

- Vi kan bidra utover vår egen produksjon, sier Blindheim til enerWE.

Vi kan bidra utover vår egen produksjon

Hildegunn Blindheim

Hun mener at de tiltakene som KonKraft kommer med i rapporten også vil gjøre resten av Europa istand til å realisere sine egne ambisjoner om klimakutt, samtidig som de kan forbli kunder av selskapene som opererer på norsk sokkel.

Her kan du laste ned og lese KonKraft-rapporten.

Powered by Labrador CMS