- Norge tilbyr stor lagringskapasitet for Europa, og det vil være dumt å ikke bruke det

Toppsjef Mario Mehren i Wintershall DEA snakker varmt om å produsere hydrogen fra gass med CCS.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uken holdt det tyske olje- og gasselskapet Wintershall DEA sin årlige pressekonferanse. I år ble den gjennomført digitalt som følge av koronarestriksjonene.

I sin åpningstale brukte CEO Mario Mehren mye tid på å snakke opp gass som både en særdeles viktig energikilde, og som en vesentlig del av klimautfordringen.

Vi trenger gass som partneren til fornybar energi

Mario Mehren

- Vi trenger gass som partneren til fornybar energi, sa Mehren.

Han påpekte at gassen øker sin andel av energimiksen samtidig som den er en vesentlig årsak til at kullkraftens andel går ned. Gass har også betydelige klimautslipp, men det er markant lavere enn kull. Samtidig er gassen fleksibel, og kan brukes når den trengs.

- Mer klimabeskyttelse krever mer gass, sier Mehren.

Han sier videre at de som jobber med energipolitikk som mener noe annet må legge frem realistiske planer for hvordan det skal kunne håndteres uten gass.

At Wintershall DEA mener dette er nok ikke så rart. For selv om de er et olje- og gasselskap, er de veldig klare på at for de er gassen viktigere enn oljen.

- Olje vil forbli en del av vår business, men vårt fokus er på gass, sier Mehren.

Mehren viser til at gassen utgjør om lag 70 prosent av deres virksomhet, mens oljen utgjør de resterende 30 prosentene.

På spørsmål om de vurderer å investere i fornybare energikilder, er svaret klart.

Nei, vi satser ikke på fornybar energi. Vi er et olje- og gasselskap

- Nei, vi satser ikke på fornybar energi. Vi er et olje- og gasselskap, sier Mehren.

Det betyr ikke at selskapet ser bort fra behovet for å kutte utslippene for å nå klimamålene. Selskapet mener imidlertid at gass spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet, og at gassen fortsatt vil være avgjørende også i årene fremover.

For selv om EU på den ene siden ivrer etter å fase ut gass til fordel for fornybare energikilder som sol og vind, samt bruken av hydrogen, mener Wintershall DEA at det er helt nødvendig å bruke gass hvis det skal lykkes.

Samtidig er det tydelig at selskapet opplever utfordringer med å nå frem med dette budskapet. Mehren bruker derfor mye tid på sin presentasjon til å fortelle hvorfor det er helt nødvendig å også produsere hydrogen fra gass med karbonfangst- og lagring.

Han viser til at det i praksis ikke spiller noen rolle om hydrogen er produsert gjennom elektrolyse fra fornybare energikilder som sol og vind, det som gjerne kalles grønt hydrogen, eller om det produseres fra gass med karbonfangst- og lagring og det som kalles blått hydrogen.

- Molekylene er de samme, sier Mehren.

Han legger til at blått hydrogen er 50 prosent billigere enn grønt hydrogen, og at det skalerer opp på et helt annet nivå.

Når enerWE spør om hvor de har disse tallene fra, svarer pressekontakt at tall fra IEA viser at blått hydrogen på nåværende tidspunkt er 50 prosent billigere enn grønt hydrogen.

Wintershall DEA har for øvrig stor tro på at hydrogen blir viktig, og de argumenterer for at det er nødvendig å produsere mye mer hvis man skal klare å etablere et velfungerende hydrogenmarked. Hvis det lykkes, viser deres analyser at hydrogen med CCS kan bidra til å kutte hele 70 prosent av EUs CO2-utslipp.

Mehren og Wintershall DEA påpeker imidlertid at det forutsetter at politikken legger opp til løsninger som fungerer i praksis.

- Vi trenger teknologinøytrale politiske rammebetingelser, sier Mehren.

CCS er fortsatt en dyr løsning, og det nytter ikke å fange CO2 hvis man ikke har et sted å lagre det. Her brukte Mehren anledningen til å trekke frem Norge.

- Norge tilbyr stor lagringskapasitet for Europa, og det vil være dumt å ikke bruke det, sier Mehren.

Mehren forteller at Wintershall DEA investerer i flere prosjekter innen karbonfangst- og lagring og hydrogen. Det inkluderer blant annet prosjekter i Danmark og Nederland.

Han og Wintershall DEA mener at kombinasjonen av gass, CCS og hydrogen vil spille en svært viktig rolle i å kutte utslipp, og at de med sin kunnskap og sine investeringer vil være en viktig aktør på denne fronten fremover.

– Disse initiativene viser en tydelig forpliktelse fra vår side. Vi er overbevist om at det kun er ved hjelp av gass at vi vil lykkes med energiomstillingen. Og Wintershall Dea kan gass – både tradisjonell naturgass og hydrogen, sier Mehren.

Powered by Labrador CMS