Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- I dag deler vi data for CO2-lagring fra Sleipner

Hvert år blir om lag en million tonn CO2 fra naturgass fanget og lagret på Sleipner.

Publisert Sist oppdatert

På Ignite-konferansen som arrangeres på Fornebu onsdag og torsdag denne uken lanserte Torbjørn Folgerø, Chief Digital Officer Equinor, nok en gigantisk datadeling.

I fjor delte det norske energiselskapet alle dataene fra Volve-feltet, og Folgerø fortalte at dette har blitt brukt av alt fra konkurrenter til universiteter for å utvikle og trene sine algoritmer og maskinlæringsløsninger på reelle data fra et stort og viktig felt.

Nå forteller han at de også i år har et stort datasett som de skal dele med alle som er interessert.

- I dag deler vi data for CO2-lagring fra Sleipner, sier Folgerø.

Siden 1996 har Sleipner-feltet vært brukt til CO2-fangst og -lagring. Felt-operatøren Equinorog og lisenspartnerne har drevet dette karbonlagringsprosjektet i hele 14 år, og hvert år blir om lag en million tonn CO2 fra naturgass fanget og lagret på Sleipner.

– I over 20 år har vi hatt førstehåndserfaring med sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Vi mener at denne innsikten kan være verdifull for bransjen, forskningsmiljøer og andre som arbeider med å gjøre CO2-lagring til en sentral del av den pågående energiovergangen til en lavkarbonframtid, sier Folgerø, chief digital officer og direktør i Equinor.

Til sammenligning er Norges totale årlige utslipp på 52,9 millioner tonn CO2, og av dette står olje- og gassutvinningen for 14,5 millioner tonn.

I sin siste utgave av rapporten Energy Perspectives slår forøvrig Equinor fast at verden trenger en årlig kapasitet på 1,5 milliarder tonn for å komme i mål i henhold til togradersmålet. Det er 1500 ganger så mye som det Sleipner klarer i dag, men det er likevel et relativt lavt anslag sammenlignet med flere andre renewal-scenaerier som forutstter enda mer karbonfangst- og lagring.

Selv om Sleipner-feltet ikke alene kan løse dette problemet, så kan datagrunnlaget være et viktig bidrag. De vil bli tilgjengeliggjort i september,, via konsortiet for deling av CO2-lagringsdata (CO2 Storage Data Consortium) som koordineres av SINTEF– et samarbeid som støttes av det norske forskningsprogrammet CLIMIT og det amerikanske energidepartementet.

Det nye er ikke at dataene deles, men at de deles med alle som er interessert. Equinor har delt data fra CO2-lagring og -overvåking med forskningsmiljøet de siste 15 årene. Ved å gjøre disse dataene lettere offentlig tilgjengelige, ønsker Sleipner-partnerne og SINTEF å trappe opp nyskaping og utvikling knyttet til karbonlagring.

– Helt siden Equinor delte de første datasettene fra Sleipner har forskere over hele verden brukt dem til å forstå strømningsprosesser, forbedre modeller for mer nøyaktig prediksjon og utvikle metoder for sikker lagring av CO2. Tilgang til datasettene fra Sleipner kan akselerere utviklingen av kunnskap og teknologier som kreves for CO2-lagring, og dermed framskynde realisering av karbonfangst og -lagring, noe FNs klimapanel har slått fast at er helt nødvendig for å begrense global oppvarming, sier Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF.

Dataene vil i første omgang bli frigitt via en prototype til en gruppe utvalgte testbrukere i juni 2019. Den digitale plattformen for deling av CO2-lagringsdata skal etter planen bli offentlig tilgjengelig på internett i september 2019.